Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 19 november 2008

Grootspraak advocaat van Sickesz

De toelichting van Sickesz’ advocaat tijdens de rolzitting inzake de cassatie stelde dat er 800 manuele artsen zijn, terwijl er in werkelijkheid maar 180 zijn, en mw. Sickesz nog geen drie weken eerder bitter geklaagd had dat zij maar zestig volgelingen had die zich zonder haar te raadplegen bij de manuele artsenclub hadden aangesloten.

Uit: Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij,
jaargang 119, nr. 1 (juni 2008), p. 36-37.
(“Kort – De zaak-Sickesz”)

Traag en buiten de publiciteit wordt er gewerkt aan het hoger beroep in cassatie tegen de catastrofale uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof in de zaak-Sickesz versus VtdK/ Renckens. Op 18 april 2008 vond er een ‘rolzitting’ plaats, hetgeen betekent dat de beide partijen via hun advocaten een schriftelijke toelichting inbrachten. Onze advocaat, de heer Von Schmidt auf Altenstad, schreef een glashelder betoog en de tegenpartij kwam in de persoon van mr. P. Garretsen met haar toelichting. In dit laatste stuk verwijt Garretsen ons dat paragraaf 6.2 van ons eerste bezwaarschrift ‘feitelijke vertogen behelst die niet zijn terug te vinden in de stukken van het geding en die derhalve ten onrechte worden voorgesteld’.

Wat daar ook van zij: de heer Garretsen kan er zelf ook wat van! Hij stelt in zijn toelichting onder 3.1 dat de OMG tot ‘de hoogste regionen van de alternatieve geneeskunde behoort, want niet alleen wordt het door veel verzekeraars vergoed, maar ook zou er door de fusie van de gewoon manuele en de orthomanuele artsenclubs ‘duidelijke erkenning’ zijn ontstaan. Hij noemt in die passage een aantal van 200 orthomanuele artsen en wel 800 manuele artsen. Schandalige grootspraak en leugens, want de gefuseerde vereniging VAOMG telt, blijkens een recente telling door Nienhuys, in totaal … 180 leden.

Als u ons niet gelooft, lees dan de brief die Sickesz recent aan de Nederlandse ziektekostenverzekeraars richtte en waarin zij met de correcte cijfers komt. En passant worden de manuele artsen afgeserveerd en klinkt er enige verbittering door, waar zij spreekt over haar oud-leerlingen. Zij gaan hun eigen gang en overleggen zelfs niet meer met hun opleidster en erelid. Dat men zich daar kapot geneert over Sickesz’ claims inzake de schizofrenie, het autisme e tutti quanti, dat weet iedereen, maar mr. Garretsen hoor je daar niet over. Hij citeert zeer selectief, maar hij kan natuurlijk ook niet anders.

Naschrift webredactie mei 2009
Een nog recentere telling in het Register OrthoManuele Geneeskunde leverde precies 60 leden van de NVOMG op die uitsluitend de orthomanuele behandelwijze toepassen, 91 die uitsluitend manuele behandelwijzen toepassen, en 22 die allebei doen, samen 173. Er zijn overigens buiten dit register om nog zeker 59 artsen die beweren op websites en dergelijke manuele behandelwijzen te praktiseren.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

page - 19 november 2008

De toelichting van Sickesz’ advocaat tijdens de rolzitting inzake de cassatie stelde dat er 800 manuele artsen zijn, terwijl er in werkelijkheid maar 180 zijn, en mw. Sickesz nog geen drie weken eerder bitter geklaagd had dat zij maar zestig volgelingen had die zich zonder haar te raadplegen bij de manuele artsenclub hadden aangesloten.