Wartaal over colloïdaal zilver (CZ)

Onlangs werd ik attent gemaakt op de website van De Nieuwe Dokters, waarin onder andere reclame wordt gemaakt voor colloïdaal zilver (CZ).
Door: Sophie J.M. Josephus Jitta | Geplaatst: 12 mei 2009

Dit is een oude bekende. Volgens de site is colloïdaal zilver 'Het Eérste Redmiddel bij Virussen, Bacteriën, Schimmels, Parasieten en Prionen'. In kreupel en gewichtig maar onbegrijpelijk Nederlands wordt de blijde boodschap over het 'beste antibioticum sinds mens heugenis' over het voetlicht gebracht. Mogen een paar letterlijk overgenomen voorbeelden volstaan:

'Zuiver zilver is na goud het meest hoog frequente element wat we op onze aarde kennen. Dit komt omdat dit element atomair nog bijna zuiver gekoppeld is met de achter dit atoom liggende isotopische vortex van vrije energie'.

Aardig is ook

'Zuiver zilver laat eenheids en interdimensionale vrije energie dus het beste door in deze derde dimensie. Het gevolg is dat wanneer iedere zilver atoom in contact met een laagfrequente infectie bron deze daadwerkelijk letterlijk verlicht wordt waardoor de verdichtingen ofwel blokgolven letterlijk oplossen in deze hoog frequente vrije energie vortex'.

Wie zich door alle wartaal heeft heen geworsteld, wordt vervolgens beloond met een lijst virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen die door colloïdaal zilver worden aangepakt. Althans, dat beloven de Nieuwe Dokters. Wat volgt is echter een lijst met vijfentwintig ziekten en aandoeningen – in veelal fout gespeld Engels – waaronder enkele al dan niet infectieuze huidziekten en een groot aantal inwendige ziekten. CZ zou onder meer chronisch eczeem, tuberculose, difterie, blindedarmontsteking en zelfs hersenvliesontsteking de wereld uit helpen. En zo vallen de Nieuwe Dokters (het is mij niet gelukt om hun identiteit te achterhalen) definitief door de mand. Deed hun abracadabrisch woordgebruik het reeds vermoeden, nu is het duidelijk: het zijn in het geheel geen artsen, maar gewoon een of meer handige zakenlieden die een appel doen op de goedgelovigheid van de modale websitebezoeker. Want iedere arts, ook een alternatieve, weet dat een en hetzelfde middel natuurlijk nooit kan worden ingezet voor de bestrijding van vijfentwintig verschillende ziekten. De argeloze lezer van het fraaie webproza van de Nieuwe Dokters weet dit echter niet. Hij weet waarschijnlijk ook niet dat de werking van CZ nooit is bewezen en het daarom een alternatief middel is. Hij zal evenmin ervan op de hoogte zijn dat medische claims bij alternatieve middelen in Nederland bij wet verboden zijn. Hij wordt derhalve ernstig misleid.

Dat colloïdaal zilver gevaarlijke bijwerkingen kan hebben, vermeldt de website niet. Maar recentelijk werd een Nederlands ziekenhuis opgeschrikt door de verschijning van een blauwgrijs uitziende patiënte. Zij bleek aan argyrosis te lijden, een blauwgrijze verkleuring van onder andere de huid, veroorzaakt door ... colloïdaal zilver. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb kent een tweede geval: van een vrouw die ter preventie van infecties colloïdaal zilver innam. Dat er in Nederland nauwelijks argyrosispatiënten bekend zijn, zegt weinig. Niemand weet hoeveel mensen colloïdaal zilver innemen en hoe lang. Onbekend is ook hoeveel mensen die langzaam maar zeker blauwgrijs kleuren een verband met CZ leggen noch of zij zich daarom bij hun huisarts melden. Een instelling als het Lareb boekstaaft alleen de bijwerkingen van geregistreerde middelen en tot die categorie behoort, zoals gezegd, colloïdaal zilver nu eenmaal niet.

Met dank aan Rob Koene.

Naschrift webredactie mei 2009: Inmiddels registreert het Lareb ook bijwerkingen van kruidenmiddelen. 

Dit artikel verscheen in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij 118.3 (september 2007), p.14.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

 

 

 

Lees ook