Kritisch leren denken

Acties van onze vereniging zijn vooral gericht tegen kwakzalvers. Hun therapieën worden aan de kaak gesteld en de kwakkers afgeschoten. Zo te zien, zet deze methode weinig zoden aan de dijk. Ik wil een andere weg bewandelen door de voedingsbodem voor kwakzalverij onderwerp van actie te maken.
Door: J. Mazure | Geplaatst: 24 mei 2002
Kwakkers zonder aanhangers zijn tenslotte slechts gevaarlijk voor andere kwakzalvers. Die voedingsbodem is goedgelovigheid en goedgelovigheid is een gebrek aan kritisch denkvermogen. Kortom: ik wil mensen kritischer leren denken.

Ik heb een beetje geoefend op mijn kleinkinderen en ik denk dat het mogelijk moet zijn jeugd een kritische levenshouding bij te brengen. Dat lijkt niet eens zo erg moeilijk. Het uitvoerende werk zal verricht moeten worden door allen die ik met het woord "opvoeders" wil aanduiden. Dat zijn van oudsher de ouders en de leerkrachten maar ook sportbegeleiders, geestelijken en bijvoorbeeld journalisten. Het ligt voor de hand om dan ook maar direct reclamejongens daarbij te betrekken. Daar zien we niet direct brood in maar wat te denken van een "award" voor de reclame die het meest een beroep doet op kritiekloos denken?
Ik stel mij de volgende werkzaamheden voor.

· ontwikkeling van een toetsingscriterium: een test bijvoorbeeld.
· tegelijkertijd de bepaling van de doelgroep: welke jeugd in welke leeftijdsgroep?
· ontwikkeling van een methodiek die in twee delen uiteenvalt. Een methode voor de ouders en eentje voor de betrokken leerkrachten.
· ontwikkeling van een strategie: hoe zullen ouders en leerkrachten worden bewerkt?
· bepaling van de doelstellingen: wanneer is de proef geslaagd?

Het klinkt misschien wat ambitieus maar het is eens wat anders en wellicht is iets dergelijks effectiever dan de tot nog toe gevolgde policy.

Er komt nog iets bij. Het bestrijden van kwakzalverij is strijd en daarmee een negatieve handeling ook al is het doel nog zo positief. Bevordering van kritisch denken is een benadering die wellicht meer mensen zal aanspreken.

Ik hoop een aantal leden bereid te vinden een keer een gesprek hierover te hebben. En natuurlijk is eveneens kritiek op de door mij gesuggereerde aanpak van harte welkom. Mag ik reacties tegemoet zien op mij Email adres: j.mazure@planet.nl

J. Mazure

Lees ook