UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 22 augustus 2001

Actieblad tegen de Kwakzalverij 1994

Inhoudsopgave

Februari 1994, nr. 1

Justitie en media storten zich op iatrosofen
C.N.M. Renckens
Iatrosoof Jan Pieter de Kok en zijn slachtoffers en de nabestaanden daarvan staan volop in de belangstelling. De Inspectie voor de Volksgezondheid kan niet uitleggen waarom ze zo’n man niet kunnen aanpakken. Justitie laat op 13 november 1993 weten dat ze drie iatrosofen gaan vervolgen wegens de behandeling van een kankerpatiënt (pianospelen en gras eten). Het cassatieverzoek van de arts Olaf J. is verworpen.
(nr. 1, p.1-2)

Wet-BIG werpt schaduwen vooruit
Broddelaars dienen gewoon onbevoegden te blijven
Een 15-jarige jongen buikpijnklachten wordt onderzocht behandeld door een klassiek homeopaat. Voor de diagnose gebruikt deze segmentelektrografie (SEG), een variant van elektroacupunctuur, en de therapie is enzymtherapie. De moeder van de jongen zou geen goede moeder zijn, volgens de homeopaat.
(nr. 1, p.3-5)

Leren van apen
Bernard Dixon
(nr. 1, p.4-5)

Is hoop wel een goed anker voor de kankerpatiënt?
C.N.M. Renckens
Prof. dr. M.J. de Vries, iniatiefnemer van het Helen Dowling Instituut, wil schijnbaar onverklaarbare genezing van kanker en de mogelijke invloed van psychische factoren daarbij gaan onderzoeken.
(nr. 1, p.5-6)

Marie Antoinette vond baat bij aderlatingen
J. van Noordwijk
(nr. 1, p.6-7)

Registratiesysteem levert kwakzalvers respect en geld op
P.C. Bügel
De Alliantie Natuurlijke Geneeswijzen (ANG) en het Landelijk Overleg Patiëntenorganisatie Alternatieve Geneeswijzen (LOPAG) krijgen en kregen samen 160.000 gulden overheidssubsidie om een registratiesysteem op te zetten naar het model van Landelijk Huisartsen Vereniging.
Verscheen oorspronkelijk in Intermediair.
(nr. 1, p.8-9)

Een homeopathische brug? “Ik zou er niet over durven lopen”
Intermediair-brief van Garmt Dijksterhuis naar aanleiding van de woedende alternatieve reacties op Bügels artikel.
(nr. 1, p.9-10)

Rapport Alternatieve Geneeswijzen

‘Moderne artsen doen te weinig magie in hun geneeskunde’
(nr. 1, p.10-11)

Arts met voorhoofdsspiegel en witte jas werkt beter
W.M. Veenema
‘Ik probeerde steeds om mijn patiënten inzicht te geven … Ik zei zelfs wel eens dat ik de klacht niet geheel kon verklaren … Wat een domheid van mij. Het ergste was dat ik alternatieve geneeswijzen flauwekul vond omdat ze volgens mij ziektebevestigend werken, altijd “behandelen” en bol staan van absurde ideeën…’
(nr. 1, p.10)

Het einde van Benveniste
Drs. A.L. Ternee
Herhalingsexperimenten leverden niets op, behalve die van Benveniste zelf, en per ultimo 1993 moest hij vertrekken bij INSERM.
(nr. 1, p.12)

De twijfel blijft knagen

Berichtgeving in Trouw over het artikel ‘Met opzet kwetsend’ uit het Actieblad van december 1993.
(nr. 1, p.12)

“Bij drie goeroes is nog een plaatsje vrij”

Recensie fotoalbum Ons kent ons van Van Kooten en De Bie.
(nr. 1, p.13)

Mevrouw zit vast in haar middenrifgebied
Diagnose van een haptonoom-fysiotherapeut
(nr. 1, p.13)

Hoe leer ik voor natuurgenezer?
De Hogeschool Midden Nederland had bijna een opleiding tot natuurgenezer ingesteld
(nr. 1, p.14)

Wat te doen als ik een hekel krijg aan bietensap?
Een Moerman-club, de Stichting Rekreatie en Voeding voor Kankerpatiënten (SRVK) ontving 17.000 gulden overheidssubsidie.
(nr. 1, p.14)

Géén vergoeding voor alternatieve middelen
Sedert 1 juli 1993 worden homeopathische en alternatieve middelen niet meer vergoed (door het ziekenfonds). Achttien organisaties en particulieren hadden bezwaar gemaakt bij de rechter, maar die zijn afgewezen.
(nr. 1, p. 14-15)

De heksenjager van Mombassa

(nr. 1, p.15)

Seksueel misbruik door alternatieven

De Stichting Vrouwen tegen Seksueel Geweld (VTSG) signaleert dat seksueel misbruik door paranormale genezers, homeopaten enzovoorts niet aangepakt kan worden, behalve als de slachtoffers aangifte bij de politie doen en voor bewijsmateriaal zorgen, anders is het ‘zijn verhaa; tegen uw verhaal’.
(nr. 1, p.15)

Nep en nog eens: nep
Een homeopathisch ‘huisarts’ zonder artsdiploma werd veroordeeld. Een neparts-psychiater bedreef acupunctuur, hypnose en seksueel misbruik, die kreeg drie jaar cel en een boete van 10.000 gulden.
(nr. 1, p.15)

‘Spring’? Om uit je vel te springen!

Een reclameblad voor voedingssupplementen
(nr. 1, p. 15-16)

Drie jaar voor veel besproken Tilburgse iatrosoof
Hij krijgt twee jaar cel plus een jaar voorwaardelijk,
(Naschrift 2010: de betrokkene is thans spiritueel ondernemer)
(nr. 1, p.16)

Acupunctuurnaald moet er bij
Vijfdelige serie Gezondheid en Geest bij Teleac.
(nr. 1, p.16)

April 1994, nr.2

Had u soms een stemadvies verwacht?!
C.N.M. Renckens
Door een amendement van CDA-kamerlid mw. F.J. Laning-Boersma staat in de wet-BIG dat ook bij duidelijke kans op schade een kwakzalver vervolgd kan worden. VtdK-bestuurslid Douma vindt dat preventief optreden wezensvreemd is aan het strafrecht, er moet altijd een begin van uitvoering van een strafbaar feit zijn. De subsidie aan het IDAG wordt per 1 januari beëindigd, het ANG blijkt zelfs 300.000 gulden te krijgen
(nr. 2, p. 1-3)

Watertanden

Parool-column van Peter Bügel
Het placebo-effect vertoont verwantschap met de geconditioneerde respons (Pavlov). Zo’n Pavlov-respons dooft uit als de beloning (genezing in geval van geneesmiddelen) uitblijft.
(nr. 2, p.3)

Ingezonden

Bodde bestrijdt dat hij iets te maken heeft met mw. De Langes afwezigheid op het VU-symposium over homeopathie.
(nr. 2, p.4)

Het hardnekkige kwaad van de kankerkwakzalverij

C.P. van der Smagt
(nr.2, p. 4-6)

Magische plek op de Kruisberg

(nr. 2, p. 4)

Antroposofisch ziekenhuis gesloten
C.N.M. Renckens
Geschiedenis van de Willem Zeylmans van Emmichhovenkliniek te Bilthoven, opgericht 1981, gesloten per november 1993.
Ook gepubiiceerd als: Met Steiner het bos in
(nr. 2, p. 6-8)

In het “voetspoor”van Sequah
Sonotherapie
(nr. 2, p.8)

Aidsfonds steunt patiënten op kwakzalverstoer

(nr. 2, p.9)

Britse artsenorganisatie BMA capituleert voor de alternatieve geneeskunde
C.N.M. Renckens
(nr. 2, p.9-11)

De zesenzestigste wondergenezing in Lourdes?

Multiple sclerosepatiënt Jean Salaün maakt kans wonder nummer 66 te worden.
(Naschrift 2010: maar hij werd het niet.)
(nr. 2, p.11-12)

Pindakaas in het haar en dan maar mnediteren in een Veluws kuurhuis

Journalist Ben de Cocq gaat naar het Maharishi Ayur-Veda Gezondheidscentrum in Laag-Soeren.
(nr. 2, p. 12)

Juni 1994, nr. 3

Het Staphorster boertje
Een bijzonder nummer!

(nr. 3, p.1)

Het Staphorster boertje
De geneeskundige praktijk van Peter Stegeman (1840-1922)

Willem de Blécourt
Dit artikel verscheen eerder in: Geloven in genezen, Volkskundig Bulletin 17,2 (1991), p.171-194.
(nr. 3, p.2-12)

Bijlage
De kijk van het weekblad ‘Het Leven’ anno 1915 op ’t Staphorster Boertje

Naar aanleiding van de vraag of de geneeskunde ‘vrij’ moet worden
(nr. 2, p.12-14)

Illustraties
Diverse advertenties van kwakzalversmiddelen, 1879-1923

Augustus 1994, nr. 4

Onze jaarvergadering op zaterdag 8 oktober
Openbaar debat over samenwerking tussen huisartsen en alternatieve genezers
Verkiezing van een bestuurslid
Wijziging van de statuten

(nr. 4, p. 1)

NS-dagtochten naar kruidentuinen gelaakt

Brief van C.N.M. Renckens aan de president-directeur van de NS. De dagtochten zijn reclame voor Vogel en Biohorma.
(nr. 4, p.2)

Iatrosoof De Kok voor de rechter
(nr. 4, p.2)

De meta-analyse van een vuilnisbelt

Bespreking van Effectiviteit van alternatieve geneeswijzen. Een literatuuronderzoek, door Kleijen, Ter Riet en Knipschild.
(nr. 4, p. 3-5)

Drijfzand

J.G. de Jong
Met een zespuntschecklist om na te vgaan of men met een kwakzalver van doen heeft.
(nr. 4, p.5)

De doodsstrijd van het IDAG
Het personeelsbestand is tot één persoon ingekrompen
(nr. 4, p.6)

Europees parlement verwerpt voorstel alternatieve geneeswijzen
(nr. 4, p.6)

Universiteit blijve tempel van de scepsis!
Anton van Hooff
De universiteit huurt conferentieruimte van de Academie voor Transcendente Meditatie. Artikel uit NRC Handelsblad
(nr. 4, p. 6)

Amalgaam-sores
W. Zijp
(nr. 4, p.7)

Regulier èn homeopaat, dat kàn niet!

Een huisarts die ook homeopathisch werkt, maakte een reeks kunstfouten en is voor twee maanden geschorst.
(nr. 4, p. 7-8)

Sociologisch infuus
Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis onderzoekt of ‘serieuze alternatieve behandelaars’ kunnen worden toegelaten.
(nr. 4, p.8)

Bericht van een lid in Bulawayo, Zimbabwe
Naar een werkende alternatieve geneeskunst
D.A.A. Verkuyl
(nr. 4, p.8)

November 1994, nr. 5

Dat beschamende verschijnsel van de ‘alternatieve artsen’
Jaarrede van de voorzitter

(nr. 5, p.1-7)

Contributie verhoogd
(nr. 5, p.2)

Openbaar debat

(nr. 5, p.2)

Bestuurslid herbenoemd

|(nr. 5, p. 2)

Stelling
(nr. 5, p.7)

Brookers Kleurentherapie
Eerste speeksel van de dag op een zakdoekje naar Nieuw-Zeeland

Over de ‘wondergenezing’ van een patiënte met posttraumatische dystrofie.
(nr. 5, p. 8)

De taal van de kwakzalver (I)
Drs. A.L. Ternee
(nr. 5, p.9-10)

Wuivende bloemen en kruidige planten

H. den Besten
De NS maakt geen reclame voor Vogel, maar let alleen op de fraaiheid van de tuin.
(nr. 5, p.10)

‘Zorgvernieuwing’met acupunctuurnaalden

Toelichtingen op de plannen van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis door staf en directie.
(nr. 5, p.10)

De Gezondheidsraad over Alternatieve Behandelwijzen
C.N.M. Renckens en F.S.AM. van Dam
(nr. 5, p.11-14)

Klaas Vaak op Hart 7 punt!
Een polspleister die drukt op een punt dat volgens de leer der acupunctuur het slaapritme beïnvloedt.
(nr. 5, p. 14)

Bij Jomanda: blauw, alles blauw
Reportage van het Brabants Dagblad
(nr. 5, p. 14)

De angsthaas en het waterbed

Over aardstraalgelovige Michiel de Haas en zijn boekje Elektriciteit en gezondheid.
(nr. 5, p.15)

Spierolie in de aanbieding
(nr. 5, p. 15)

RTL-presentatrice Vivian Boelen in levensgevaar?

Boelen, en trouwens ook Tineke de Nooij en Imca Marina maken reclame voor de Biostabil van Bruno Santanera. Met Nico Haak, die reclame maakte voor de Bio-regulator liep het verkeerd af…
(nr. 5, p.16)

Vrouwen Kiezen met Zorg
Op congres op Wereldvrouwendag wordt bekend gemaakt wat vrouwen zoal willen in de zorg: geen ‘integrale benadering’ (= geen duiding van klachten als psychosomatisch) maar wel een antroposofische of homeopathische arts.
(nr. 5, p. 16)

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 januari 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Homeopathie niet meer vergoed in Duitsland / Amerikaanse verloskundige gaf 1500 kinderen nep-vaccinaties.

artikelen - 17 januari 2024

De bijscholingscursus ‘completere’ tandarts van bedrijf Bio-basics stroomt over van kwakzalverij zoals acupunctuur en ozontherapie.

tijdschrift - 15 januari 2024

Symposiumverslag: Mogelijkheden en beperkingen van fysiotherapie.