UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

In Memoriam Lenze Meinsma

In Memoriam Lenze Meinsma

De arts Meinsma (8 nov 1923 – 19 dec 2008) kreeg grote nationale bekendheid door zijn actief waarschuwen tegen de gevaren van het roken toen hij directeur was van het KWF, een functie die hij van 1953 tot 1978 vervulde. Lange tijd reageerde zowel publiek als medische wereld ongelovig op zijn uitspraken dat het roken verantwoordelijk was voor 12 procent van de sterfgevallen in ons land. Pas na tien jaar activisme kreeg hij bijval van Volksgezondheid en artsenorganisaties. In de vele herdenkingsartikelen in de kranten werd zijn vooruitziende blik geprezen. De geboren Makkummer Meinsma, die lange tijd in Amsterdam woonde, overleed te Bolsward.

Minder bekend is dat Meinsma ook een vooruitziende blik had toen de medische wereld, overheid en organisaties zoals de KNMG in de jaren 1970 de opkomst van de alternatieve geneeskunde accepteerden alsof er weinig kwaad van te vrezen viel. Het was in die ontmoedigende periode het lid Meinsma die op een ledenvergadering van de VtdK bezwaar maakte tegen het bestuursvoorstel de Vereniging te ontbinden. Het ledental was geslonken tot 300, externe steun brokkelde af en de kas was leeg. Er was zelfs wetgeving in voorbereiding die de vrijheid van alternatieve genezers moest vergroten en die van geneeskunde een vrij beroep zou maken. Samen met wijlen D. Uitterdijk aanvaardde Meinsma daarom de opdracht van de vergadering van 24 juni 1978 om te onderzoeken of voortzetting van de Vereniging mogelijk was. Hij fungeerde tussen 1978 en 1981 de facto als interim-voorzitter. Hij slaagde in die taak en maakte nog korte tijd deel uit van het bestuur dat per medio 1981 weer aan de slag ging. Met haar nieuwe statuten ging de VtdK zich richten op de toen snel om zich heen grijpende zogenaamde alternatieve geneeskunde. De andere bestuursleden waren I.A. van de Graaff, D. Uitterdijk, G.R. van den Berg, mr. J.S.W. Holtrop en prof. B.S. Polak. In het najaar van 1981 zegde Meinsma om persoonlijke redenen zijn bestuurslidmaatschap op. Hij zou tot 1991 lid blijven van de Vereniging, maar contact met hem bestond er niet meer.

Wij herdenken hem met grote waardering, want zonder zijn vooruitziende blik was de Vereniging tegen de Kwakzalverij er waarschijnlijk niet meer geweest. Dat hij ruste in vrede.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij