Theologie een Wetenschap?

Ik heb naar aanleiding van de door u gestuurde nieuwsbrief het artikel gelezen over het verschil tussen wetenschap en pseudo-wetenschap. Een bijzonder aantrekkelijk leesstuk, waarvoor ik u dank. De criteria die u hanteert voor pseudo-wetenschap zijn mijns inziens ook van toepassing op theologie. Toch wordt deze (pseudo)wetenschap onderwezen aan wetenschappelijke instituten. Heeft u hier een verklaring voor, of is dit misschien een onderwerp voor een artikel? R.R.
Door: Rob Koene | Geplaatst: 3 jan 2004

Zie ook

U hebt gelijk. Theologie voldoet niet aan de criteria van wetenschap. Het verschijnsel religie roept natuurlijk wel veel wetenschappelijke vragen op, zoals: Waarom of waardoor geloven mensen in een of meer goden? Wat is de invloed van religie op menselijk gedrag? Wat is de historische ontwikkeling van de verschillende godsdiensten? Maar dat zijn allemaal vragen die horen tot andere vakgebieden, zoals de biologie (en met name de neurowetenschappen), de sociologie of de geschiedenis. Mensen die zich theologen noemen kunnen deze onderwerpen natuurlijk op wetenschappelijke wijze bestuderen, maar dan bewegen ze zich op andere vakgebieden. Theologie in strikte zin is inderdaad een pseudo-wetenschap, want zij bestudeert iets voor het bestaan waarvan geen wetenschappelijke basis is. Zij kan alleen door gelovigen bedreven worden en kan dus ook niet objectief zijn en onafhankelijk van de opvattingen van de onderzoeker.
Een uitgebreide, principiële discussie hierover vinden wij natuurlijk heel interessant, maar die valt toch enigszins buiten het directe aandachtsveld van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Daarvoor kunt u beter terecht bij onze collega's van de Stichting Skepsis die aan dit onderwerp regelmatig aandacht besteden. Kijkt u maar eens op hun website www.skepsis.nl
R. Koene

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Lees ook