UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Gebedsgenezing

“In dit programma stelt de EO dat je ziekten zoals kanker, M.S. en AIDS zou kunnen genezen door middel van gebed en geloof. Kan dit zo maar? Hoe denkt u hierover en kunt u er iets aan doen?”

Antwoord van de webredactie
In alle godsdiensten speelt het opperwezen (of de opperwezens) een rol bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de mens, met name bij ziekte en herstel. Het is dan ook heel natuurlijk dat de gelovige zieke door middel van gebed genezing zoekt. Vooral in de geschiedenis van het christendom speelt gebedsgenezing een voorname rol, waarschijnlijk samenhangend met de mededelingen over genezingen in het Nieuwe Testament (de evangelist Lucas was zelf medicus). Christelijke bewegingen als die van de Quakers, de Methodisten en de Pinkstergemeente worden altijd met gebedsgenezing geassocieerd, evenals de rooms-katholieke kerk vanwege de pelgrimstochten naar Lourdes. Het meest tot de verbeelding van het publiek spreken de massale evangelisatiebijeenkomsten in grote ruimten waar zich voor de ogen van duizenden mensen dramatische wondergenezingen afspelen; van blinden die plotseling kunnen zien en verlamden die wat onwennig uit hun rolstoel stappen.
Nuchtere wetenschappers hebben echter tot dusver van gebed nooit echte genezingen kunnen vaststellen. Zogenaamd wetenschappelijke bewijzen bleken tot dusver te berusten op bedrog of op ernstige fouten in de opzet van het onderzoek. Sinds 1858 is het bedevaartsoord Lourdes door vele miljoenen zieken bezocht waarbij tal van wondergenezingen zouden hebben plaats gehad. De rooms-katholieke kerk heeft echter van al die genezingen slechts enkele tientallen erkend en niet-gelovige artsen plaatsen ook hierbij nog vraagtekens. Wel is het zo dat het gebed voor gelovige mensen heilzaam kan zijn omdat ze er rustiger en minder angstig door kunnen worden, en meer vertrouwen in de toekomst kunnen krijgen. Echte ziekten genezen hierdoor niet, maar patiënten kunnen zich wel tijdelijk wat beter voelen.
Ik heb één uitzending van de gewraakte serie gezien en ik vond het eerlijk gezegd een onsmakelijke vertoning. Het moet voor echte gelovigen stuitend zijn om zo met godsdienst te zien sollen. Er is natuurlijk door ons niets aan te doen en we moeten dit ook niet willen. Het is waarschijnlijk op touw gezet ter bevordering van de kijkcijfers, want vals sentiment scoort nu eenmaal hoog. De enigen die er iets aan kunnen doen zijn de EO-leden zelf en het verbaast me dat ze dat niet al in actie zijn gekomen.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij