UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Symposium De dokter, de KNMG en de alternatieve geneeskunde

Symposium De dokter, de KNMG en de alternatieve geneeskunde

Het jaarlijkse symposium dat steeds plaatsvindt in aansluiting op de jaarvergadering wordt dit jaar samen met het KNMG-district Zwolle/Flevoland georganiseerd en zal daarom in Zwolle plaatsvinden.
De titel van het symposium, dat op zaterdag 27 oktober 2007 zal worden gehouden, spreekt voor zich en is een vervolg op het symposium van vorig jaar waar onder andere KNMG-voorzitter Holland sprak en op het debat in de kolommen van Medisch Contact naar aanleiding van de activiteiten van het ‘afvallige’ KNMG-district VI (Rotterdam) en evenzeer naar aanleiding van Hollands samenvatting van het KNMG-standpunt over ‘complementaire geneeswijzen’ zoals hij ze noemde.
Het definitieve programma zal zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt, maar de vier sprekers zijn al bekend: Van Lieburg, medisch historicus, Wigersma, KNMG-directeur Advies en Beleid, Bert Keizer, verpleeghuisarts en publicist, en Renckens, onze voorzitter.
Inmiddels werd bekend dat ook de KNMG zelf een debat zal organiseren over haar standpunt inzake de toelaatbaarheid van alternatieve geneeswijzen door artsen c.q. KNMG-leden. Dat debat zal plaatsvinden te Utrecht op donderdag 29 november.

 

Update

Programma

13.30 – 13.45 Hors d ‘oeuvre: Uitreiking Mr. Kackadorisprijs 2007.

13.50 – 14.00 Welkomstwoord door K. Went, voorzitter KNMG-district
Zwolle/Flevoland; Inleiding op de middag – W.H. Cense,
dagvoorzitter

14.00 – 14.30 ‘De houding van de KNMG ten opzichte van niet-reguliere
geneeswijzen. Een historisch overzicht’ – Prof. Dr. M. J. van Lieburg,
medisch-historicus.

14.30- 15.00 ‘Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen’ – Dr.
C.N.M. Renckens
, voorzitter VtdK.

Pauze

15.30 – 16.00 ‘De KNMG en de alternatieve geneeswijzen’ – Dr. L. Wigersma,
arts, directeur Beleid en Advies van de KNMG.

16.00 – 16.30 ‘Ethische en filosofische aspecten van alternatieve
beroepsuitoefening door artsen’ – Bert Keizer, arts-filosoof, columnist
en verpleeghuisarts.

16.30 -17.15 Discussie

 

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij