UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Overheidsinstelling ZonMw wint kwakzalversprijs 2006

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) is van mening dat ZonMw, de kwakzalverij in Nederland bevordert. De VtdK heeft daarom aan deze (semi-)overheidsinstelling de Meester Kackadorisprijs 2006 toegekend. De missie van ZonMw is door het uitzetten van onderzoeksgelden, de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg te bevorderen. Zij heeft daarvoor een jaarbudget van ongeveer 100 miljoen euro.

In november 2004 verscheen bij ZonMw op initiatief van het ministerie van VWS een rapport getiteld: ‘Onderzoek op het gebied van Complementaire Behandelwijzen: stand van zaken en een plan van aanpak. Het rapport was opgesteld door de voorbereidingscommissie Complementaire Behandelwijzen van ZonMw. Drie van de zes leden waren uit het alternatieve circuit afkomstig, een natuurarts, een homeopaat en een acupuncturist. De commissie bestond verder uit twee epidemiologen en een klinisch psycholoog. Het is de jury van de Meester Kackadorisprijs een raadsel wat ZonMw heeft bezield om zo’n diepe knieval te maken voor de alternatieve behandelwijzen en een commissie samen te stellen die voor de helft uit kwakzalvende artsen bestond. Ook het ontbreken van enigerlei inbreng uit de klinisch-specialistische disciplines is opvallend.
Het rapport geeft een opsomming van de activiteiten op het terrein van de alternatieve behandelwijzen in binnen- en buitenland zonder ook maar ergens te komen tot een kritische analyse en waardering van deze zaken. Dit is ongehoord voor een rapport van een wetenschappelijke organisatie als ZonMw. Het controversiële beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt beschreven zonder toevoeging van een eigen beoordeling. Het rapport is doorspekt met de bekende, vage kwakzalversterminologie, zoals ‘holistische benadering’, ‘geneesmiddelenbeeld’, ‘kleurentherapie’, ‘autonomie van patiënten’, ‘geïndividualiseerde behandelingen’. Er staan ook literatuuroverzichten in, opgesteld door de drie alternatieve leden uit de commissie. Zoals te verwachten bevatten zij een selectieve bloemlezing van positieve onderzoeksresultaten. De epidemiologen in de commissie hebben het blijkbaar niet nodig gevonden hier kritische noten bij te plaatsen.
In het rapport wordt ten slotte een voorstel gedaan om het wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve behandelwijzen uit het slop te halen door alternatieve artsen middels een ‘intensieve cursus’ van ongeveer twaalf dagdelen op te leiden tot wetenschappelijk onderzoekers. Hierna zouden de alternatieve artsen zelf in staat moeten zijn om subsidies binnen te halen in het reguliere medische circuit. Men zal bij ZonMw, dat een centrale rol heeft bij de beoordeling van medisch wetenschappelijk onderzoek, toch niet serieus denken dat men alternatief werkende artsen in 12 dagdelen grondig kan bijscholen in de methodologie van wetenschappelijk onderzoek? De opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker duurt immers gemiddeld 3-4 jaar! Die 12 dagdelen zullen zelfs te kort zijn om alle foute ideeën uit hun alternatieve hoofden te verwijderen.

Door het ministerie van VWS is voor deze opleiding €190.000 euro ter beschikking gesteld aan ZonMw. Uiteraard weggegooid geld. Dit jaar hebben vijf acupuncturisten, vijf homeopaten en vijf natuurartsen de stoomcursus wetenschappelijk onderzoeker gevolgd op het onderzoeksinstituut EMGO van de VU.

Met het rapport ‘Onderzoek op het gebied van Complementaire Behandelwijzen: stand van zaken en een plan van aanpak‘, de subsidie van € 190.000 en de wetenschappelijke spoedcursus voor alternatieve artsen, heeft ZonMw de kwakzalverij in Nederland op ongekende wijze gelegitimeerd en daarmee de Meester Kackadorisprijs dubbel en dwars verdiend.


Zie ook Trouw.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij