UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 09 februari 2003

Ziektekostenverzekering voor alternatieve behandelwijzen

Een ANP-bericht van 28 januari 2003 maakte melding van het feit, dat de Vereniging Medisch Verzekerden voor Kankerpatiënten een klacht heeft ingediend bij de Reclame Code Commissie wegens de vermeend misleidende reclameslogan ‘Eerst mensen, dan regels’, zoals gebracht door Zilveren Kruis/Achmea (Z/A). Onder dat motto maakt deze verzekeraar de laatste tijd melding van het feit […]

Een ANP-bericht van 28 januari 2003 maakte melding van het feit, dat de Vereniging Medisch Verzekerden voor Kankerpatiënten een klacht heeft ingediend bij de Reclame Code Commissie wegens de vermeend misleidende reclameslogan ‘Eerst mensen, dan regels’, zoals gebracht door Zilveren Kruis/Achmea (Z/A). Onder dat motto maakt deze verzekeraar de laatste tijd melding van het feit dat allerlei alternatieve geneeswijzen als homeopathie, acupunctuur, chiropraxie etc. bij hem goed verzekerbaar zijn. Het is dus niet verwonderlijk dat bovengenoemde VMVK zich beklaagt over het feit dat Z/A de door hen waardevol geachte Houtsmuller-middelen niet wil vergoeden. Z/A heeft het gelijk geheel aan zijn zijde – dat is ook al eerder tot bij de rechter gebleken – en die VMVK is ook zeker geen representatieve afspiegeling van de kankerpatiënten in ons land, zoals de oppervlakkige lezer van het bericht zou denken. Het is een pressiegroep van fanatieke aanhangers van Houtsmuller en andere ‘niettoxische tumor-artsen’ en zij is in het leven geroepen door het dubieuze Nederlands Fonds tegen Kanker NFK, waarvan de oprichting door ons eerder werd beschreven (De wonderbaarlijke opkomst van de ‘kwakfondsen’, NTvG. 2000;144:332-334). Tot zover is er weinig aan de hand.

Toch schuilt er in het Z/A-beleid ten aanzien van alternatieve geneeswijzen een tweeslachtigheid, waaraan zo spoedig mogelijk een einde gemaakt zou moeten worden. Z/A wijst vergoeding van alternatieve Houtsmuller-medicatie terecht af op grond van de eerder door de Ziekenfondsraad op 25 maart 1999 gedane uitspraak dat hierbij geen sprake is van ‘rationele farmacotherapie’. Z/A kan echter moeilijk volhouden – ook al ontbreekt op dit punt een expliciete uitspraak van Ziekenfondsraad of RVZ – dat er bij de door haar wel geaccepteerde alternatieve geneeswijzen wel sprake is van ‘rationele therapie’! In de wetenschappelijke literatuur zijn geen bewijzen te vinden voor de werkzaamheid van die geneeswijzen en ze kunnen gevoeglijk als kwakzalverij worden beschouwd.

In een brief van 30 januari 2003 heeft de Vereniging tegen de Kwakzalverij er bij Z/A op aangedrongen, dat zij gezien haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als ondernemer, met de door de verzekerden ingebrachte premies zo zorgvuldig mogelijk zou moeten omgaan. Daarbij past nooit, maar zeker niet in een tijd van oplopende kosten van de gezondheidszorg, vergoeding van welke alternatieve geneeswijze dan ook. In de bijbel stond het reeds te lezen: ‘Tweeërlei weegsteen is de Heere een gruwel’. Nu wekt Zilveren Kruis/Achmea de indruk dat slechts financiële overwegingen de doorslag geven: de dure ‘niettoxische’ middelen van Houtsmuller c.s. vergoedt men niet en de veel goedkopere andere geneeswijzen wel. Dat maakt Z/A ongeloofwaardig en kwetsbaar en dat heeft de VMVK – hoezeer zelf ook misleid door hun alternatieve behandelaars – heel goed aangevoeld.

Aldus onze brief aan Z/A, dat ook in zijn blad Achmea Health veel onverantwoorde reclame maakt voor alternatieve geneeswijzen. Z/A telt 2,7 miljoen verzekerden.

Op 17 april 2003 heeft de Reclame Code Commissie uitspraak gedaan. De klacht werd door de RCC afgewezen en de Vereniging Medisch Verzekerden Kankerpatienten (VMVK) werd daarmee in het ongelijk gesteld. Tijdens de zitting werd de VMVK vertegenwoordigd door mevr. C.M. Buijs, directeur van het kankerkwakfonds NFK en mevr.mr. B. van der Klis, directeur van het hartkwakfonds NFH. In naam is de VMVK een vereniging van patienten, maar in werkelijkheid is het al weer een mantelorganisatie met dezelfde achtergrond als de drie kwakfondsen, die er slechts op gericht zijn de omzet van orthomoleculaire middelen en idem genezers te vergroten. Zo is verklaarbaar dat de directeur van een ‘hartfonds’ optreedt namens kankerpatienten.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 20 juni 2023

Kwakzalver Emar Vogelaar is op bijna tachtigjarige leeftijd overleden.

tijdschrift - 11 oktober 2019

Kwakzalver Tisscher blijkt in het BIG-register te staan. Met een Wob-verzoek hopen we erachter te komen hoe dat mogelijk is.

artikelen - 16 augustus 2014

Het Medisch Centrum Rhijnauwen (MCR) in Bunnik van de orthomoleculaire kwakzalvers Emar Vogelaar (klinisch chemicus) en Jacques Tisscher (reumatoloog), moet zorgverzekeraar Achmea 1,3 miljoen euro terug betalen.