UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: | Geplaatst: 21 oktober 2016

Waarschuwing: NAP- of nep-psychotherapeuten?

Het is niet toegestaan om zonder BIG-registratie de titel ‘psychotherapeut’ te voeren. Toch proberen nep-therapeuten dat via de NAP.

Waarschuwing: NAP- of nep-psychotherapeuten?

Foto: http://opleidingpsychotherapie.nl/

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft de VtdK verzocht aandacht te besteden aan haar waarschuwingen betreffende ‘vrijgevestigde therapeuten met een praktijk voor psychotherapie’. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat het hier gaat om ‘echte’ (dat wil zeggen BIG-geregistreerde) psychotherapeuten, stelt de NVP, die de vertegenwoordiger van BIG-geregistreerde psychotherapeuten is.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij wees eerder op deze site al op verwarrende pseudo-titels onder meer in een aantal artikelen die terug te vinden zijn bij de categorie ‘Behandelwijzen’, ‘Geestelijke gezondheidszorg’.

Patiënten moeten zelf controleren of behandelaars BIG-geregistreerd zijn. BIG is een afkorting van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. BIG-geregistreerde psychotherapeuten hebben een wettelijk goedgekeurde, 4-jarige postacademische opleiding achter de rug en met klachten over behandeling of bejegening kan men terecht bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Dit zijn officiële rechtbanken die wettelijke sancties kunnen uitoefenen (boetes, beroepsverbod). Een BIG-geregistreerde behandelaar biedt de beste garanties op goede zorg. Of iemand BIG-geregistreerd is kan men makkelijk in dit register opzoeken.

Jungle van afkortingen

Het is de gewoonte van verenigingen en instellingen om zich met afkortingen aan te duiden. Daardoor ontstaat er een jungle van afkortingen waarin je maar moeilijk je weg kunt vinden. Realiseert u zich dus goed wat de afkortingen betekenen.

Waarschuwing van NVP

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft ons erop gewezen dat zij op haar website vooral waarschuwt voor de verenigingen en individuen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP), die weer een onderdeel is van een Europese club, de European Association for Psychotherapy (EAP). Bij de EAP zijn alternatieve Europese verenigingen van behandelaars aangesloten die claimen deskundige psychotherapie te kunnen bieden. De NAP deelt namens de EAP certificaten uit met de internationale naam “European Certificate of Psychotherapy (ECP)”. Men kan zo’n ECP-certificaat verkrijgen als een opleiding aan bijvoorbeeld de gewichtig klinkende Nederlandse Academie voor Psychotherapie (óók al een NAP!) is gevolgd. Maar een ECP-certificaat is in Nederland niet erkend, de opleiding is ontoereikend.

“Europees” betekent hier dus niet “beter”. Veel ECP-gecertificeerde behandelaars hebben zich aangesloten bij het Nederlands Gilde voor Hypnotherapeuten, de NGVH. Dit gilde presenteert zich als “beroepsorganisatie voor psychotherapie”. De leden zijn geen wettelijk erkende (BIG-) psychotherapeuten en het gilde is ook niet betrokken bij de opleiding daartoe.

Waarschuwing van het Departement

De NVP wijst er ook op dat ook het BIG-register (onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid) waarschuwt voor opleidingen en zorgverleners die schermen met een zogenaamde Europese erkenning.

Op de registersite is te lezen (Samengevat citaat): “Men kan in het BIG-register ingeschreven worden als men voldoet aan de Nederlandse opleidingseisen. Het diploma psychotherapie moet behaald zijn aan een door de minister erkende opleidingsinstelling. Registratie op basis van diploma’s behaald aan andere opleidingsinstellingen is niet mogelijk. Op grond van een buitenlandse erkenning kan men zich niet inschrijven in het BIG-register, want binnen de Europees Unie bestaat er geen systeem van onderlinge automatische erkenning van getuigschriften en diploma’s op het gebied van de psychotherapie. Er is ook geen sprake van dat zo’n systeem er zal komen. Dit betekent onder andere dat het ECP-certificaat in Nederland geen toegang geeft tot het BIG-register van psychotherapeuten. Het ministerie stelt verder: De titel ‘psychotherapeut’ is wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder BIG-registratie de titel psychotherapeut of een daarop gelijkende benaming te voeren.

Onder een daarop gelijkende benaming valt ook de vertaling van de titel psychotherapeut in een andere taal. Zonder BIG-registratie is het dus verboden om bijvoorbeeld de titel ‘psychotherapist’ te voeren.” Het departement VWS heeft in 2010 besloten om op te treden tegen titelfraude door bestuurlijke boetes op te leggen aan therapeuten die zich ten onrechte de wettelijk (wet BIG) beschermde beroepstitel psychotherapeut of een gelijkende titel (zoals ‘psychotherapist’) toe eigenen, zie dit artikel.

Het ontgaat de VtdK waarom ECP-houders en/of NAP-behandelaars wél een boete krijgen als zij zich “psychotherapeut” of “psychotherapist” noemen, en niet als ze zich – zie de de waarschuwing van de NVP – afficheren met de term “vrijgevestigd (zelfstandig) therapeut met psychotherapeutische praktijk”. Dit lijkt namelijk verdacht veel op “psychotherapeut”. Deze halfzachte wetshandhaving zet aan tot dwalingen onder het publiek en dat is slecht voor de volksgezondheid.

De NVP is bereid één en ander nader toe te lichten; men kan mailen met Mw. M. Buitenhuis, beleidsmedewerker: m.buitenhuis@psychotherapie.nl

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 01 december 2020

Minister van Ark geeft antwoorden op Kamervragen over BIG-registratie van alternatieve artsen.

artikelen - 16 september 2020

Chiropractor Ronald van der Kuil uit Lisse grossiert in rare titels en het BIG-registernummer dat hij gebruikt, bestaat niet.

tijdschrift - 12 april 2020

Een wob-verzoek naar de BIG-registratie van de disfunctionerende reumatoloog Tisscher liep dood. Daarom starten we een beroepsprocedure.