Vereniging tegen de Kwakzalverij protesteert bij IGZ tegen breideling oud-inspecteur

De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) is contraproductief bezig in de strijd tegen gevaarlijke kwakzalvers.
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 8 jan 2007
De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) is contraproductief bezig in de strijd tegen gevaarlijke kwakzalvers. Ongelovig reageerden wij toen in december 2006 bekend werd dat de IGZ er niet alleen van af had gezien enig protest aan te tekenen tegen het seponeren door het Openbaar Ministerie (OM) van de IGZ-aangifte tegen de alternatieve behandelaars van wijlen Sylvia Millecam, maar dat zij zelfs degenen, die dat wel deden ernstig ging tegenwerken. Want wat is het geval? Na twee jaar dralen en talmen maakte het OM in oktober 2006 bekend dat zij vervolging van Jomanda, maar ook artsen als Dankmeijer, Koonen en Broekhuyse niet zinvol achtte, daarmee de rechter de kans ontnemend om een oordeel over deze kwalijke types te vellen. Naar veler mening zijn zij medeverantwoordelijk voor Millecams dood omdat zij Millecam, die zich weliswaar verzette tegen chemotherapie, maar minder afkerig was van operatie en bestraling, wijsmaakten dat er echt geen sprake was van borstkanker. Zij weerspraken die diagnose hoewel die gesteld was door meerdere specialisten (met wie zij geen contact opnamen) zodat er van eventuele behandeling van haar borstkanker vooreerst geen sprake meer kon zijn. De afloop is bekend: na een gruwelijk lijden, waarbij zij pas enkele dagen voor haar dood iets zei in de trant van 'ik heb toch verkeerd gegokt' overleed Millecam aan de ziekte die in haar lichaam had gewoekerd zoals dat in de middeleeuwen placht te geschieden.

Het wetboek van Strafvordering biedt via artikel 12 de mogelijkheid tegen de beslissing van het OM in beroep te gaan, maar de IGZ liet wel weten het sepotbesluit te betreuren, maar zag om onbekende redenen af van zo'n procedure. De Vereniging tegen de Kwakzalverij dacht daar anders over en diende met medewerking van haar gemachtigde Menso Westerouen van Meeteren, oud-inspecteur en destijds de belangrijkste onderzoeker van het rapport 'De zorgverlening aan S.M. - een voorbeeldcasus', begin december 2006 wel een Klaagschrift in. Het gerechtshof kan nu beslissen dat het OM toch vervolging moet instellen.

De IGZ-leiding heeft daarop, bij brief van Kingma's opvolger Van der Wal, aangekondigd aangifte te overwegen tegen de eigen oud-inspecteur wegens mogelijke schending van het ambtsgeheim. Ook werd Westerouen van Meeteren, die ruim twaalf jaar met grote inzet bij de IGZ heeft gewerkt, verzocht de titel 'oud-inspecteur' niet meer te gebruiken. Bovendien werd hem per direct zijn nog lopende adviseurschap bij de IGZ ontnomen en werd hem de toegang tot het IGZ-intranet onmogelijk gemaakt. De Vereniging tegen de Kwakzalverij is verbijsterd over deze zeer contraproductieve actie van de IGZ, die daarmee een van haar taken – bestrijding van de kwakzalverij – ernstig verzaakt en heeft er in een brief aan Van der Wal op aangedrongen dit dreigement in te trekken. De VtdK heeft ook aan de minister van VWS laten weten wat zij van de handelwijze van de IGZ vond. Als deze opstelling van de IGZ norm wordt, dan kunnen de kwakzalvers van Nederland in hun handen wrijven. Geen wenkend perspectief.
 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Lees ook