Vereniging manueel therapeuten raadt nekkraken af

Nekkraken is niet verantwoord, vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) vindt dit inmiddels ook, na hier door de inspectie op gewezen te zijn.
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 1 sept 2013

Het bestuur van de therapeutenvereniging NVMT raadt leden daarom af nog langer nekken te kraken bij de behandeling van hoofdpijnklachten en nekpijn. Een advies over dit 'hoog cervicaal manipuleren' wordt op 18 november op de algemene ledenvergadering in stemming gebracht.

De inspectie heeft in 2012 drie meldingen gekregen van calamiteiten. Drie patiënten kregen na nekkraken (hoog in de wervelkolom) door een manueeltherapeut een beroerte (CVA), zo laat de inspectie weten. In 2009 had zich zoiets ook al voorgedaan, met dodelijke afloop. In alle gevallen ging het om relatief jonge en gezonde patiënten, aldus de IGZ. Deze als zeldzaam beoordeelde complicatie komt blijkbaar vaker voor dan tot nu toe werd aangenomen, vindt de inspectie.

Manueeltherapeuten hebben zich laten overtuigen en schrappen nekkraken nu uit hun trukendoos van curieuze en onbewezen handelingen. Deze nieuwe beroepsnorm geldt voor iedere zorgverlener die manipulaties toepast, meldt de IGZ enigszins dubbelzinnig. Andere beroepsgroepen die nekkraken, krijgen daarom binnenkort ook bezoek van de inspectie. Chiropractoren zijn in september al aan de beurt.

Het antikraakadvies van de NVMT is niet van harte tot stand gekomen, getuige de bewoordingen van de voorzitter, Annelies Pool: `Bij hoog cervicaal manipuleren (kraken in de nek) zijn de risico's op bij- en nawerkingen nihil, lager dan risico's bij het slikken van paracetamol, maar niet volledig uit te sluiten. Doordat deze risico's niet voor 100 procent uit te sluiten zijn, adviseert het bestuur zijn leden er mee te stoppen', schrijft ze eind augustus op de website van haar vereniging.

Hoe de voorzitter op haar statement 'paracetamol is gevaarlijker dan nekkraken komt’, kan ze niet onderbouwen. Ze antwoordt desgevraagd per email: 'Wellicht overbodig om aan te geven dat er geen studie bestaat die de risico's op vertebrale dissectie door manipulaties direct vergelijkt met de risico's op ernstige bij en nawerkingen door het gebruik van Acetaminophen. Toch menen we op basis van logisch redeneren deze statement onderbouwd te kunnen maken. Waarom Acetaminophen als vergelijk? Omdat dit product vaak als veilig wordt beschouwd door patiënten en veelvuldig "over de counter" wordt verkocht, terwijl hier eveneens risico's aanwezig zijn' schrijft Pool waarna een curieus en subjectief betoog volgt over de bijwerkingen en risico's van paracetamol.


Naschrift nekkraken 9 november 2013    

Na het rondsturen van het pre-advies over nekkraken in juli is binnen de vereniging NVMT discussie ontstaan en is het oorspronkelijke adviesvoorstel van het bestuur, waarin nekkraken wordt afgeraden, iets genuanceerd. In het nieuwe advies, dat aan de ledenvergadering van 18 november is voorgelegd, adviseert het bestuur haar leden geen enkel risico te nemen. Wanneer er maar de geringste twijfel is over enig risico dan raadt het bestuur nekkraken, in therapietermen hoogcervicale HVT-technieken (high velocity thrust), af. 

De inspectie (IGZ) is blij dat de NVMT haar verzoek, te komen tot een beroepsnorm voor nekkraken, heeft gehonoreerd, gezien de calamiteiten die er met deze behandelmethode zijn geweest. In een aangepaste persverklaring stelt de IGZ begin oktober dat het NVMT-bestuur in zijn nieuwe advies het gebruik van hoogcervicale manipulaties afraadt. De IGZ gaat ook andere relevante beroepsgroepen, die hoogcervicale manipulaties toepassen, aansporen te komen tot een nieuwe beroepsnorm. De inspectie heeft hierover overleg gehad met de beroepsvereniging van chiropractoren NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie).

 

Lees ook de column van Cees Renckens op de website Kloptdatwel.nl

Lees ook