Vereniging handhaaft, ondanks dreiging met kort geding, beschuldiging wegens geknoei met liefdadigheidsfondsen tegen zakenman Ronald Pluut

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft in december 2013 een artikel in haar blad en op haar website gezet waaruit blijkt dat de Haagse zakenman Ronald Pluut opvallend veel relaties heeft met stichtingen die geld inzamelen, voor chronische aandoeningen als artrose, kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. Stichtingen die op bedrieglijke wijze namen kozen die veel gelijkenis vertonen met de reeds langer bestaande gerenommeerde medische fondsen.
Door: Bestuur VtdK | Geplaatst: 6 maa 2014

Ze zamelen geld in voor 'voorlichting' en onderzoek, maar kunnen niet aantonen welk onderzoek ze doen en om welke onderzoekers het gaat. De 'voorlichting' is van een erbarmelijke kwaliteit en is in feite niet te onderscheiden van hun fondsenwerving. Er ontbreken dan ook wetenschappelijke adviseurs, zoals gebruikelijk en zelfs verplicht bij dergelijke fondsen. De stichtingen waar het hier om gaat hebben op een uitzondering na geen ANBI-status, of hebben een ANBI-Status gehad die ingetrokken is. Geen van de fondsen heeft een CBF-keurmerk.

Desalniettemin slaagden zij erin vele miljoenen euro's in te zamelen, daarbij een voorkeur voor alternatieve geneeswijzen uitdragend. De jaarverslagen zijn zo onduidelijk, dat de geldstromen moeilijk te achterhalen zijn. Veel geld verdween naar een Zwitserse stichting waaraan Pluut als consultant verbonden was en zijn vrouw in het bestuur zat. Opvallend aan deze stichtingen is onder andere dat veel familieleden van de heer Pluut (zijn vrouw, zus, neefjes, aangenomen kinderen) in de besturen zitten of hebben gezeten dan wel geld verdienen aan hun activiteiten. De officiële Nederlandse fondsen als KWF, Diabetesvereniging Nederland en Hartstichting waarschuwen voor de kwakfondsen omdat volstrekt onduidelijk is of ze onderzoek financieren en waar ze dat doen.

Lange tijd bleef Pluut als bedenker van deze geldklopperij onzichtbaar in de publiciteit totdat Argos in mei 2013 zijn naam onthulde. In het artikel op de website van de Vereniging geeft bestuurslid Cees Renckens een reconstructie van de handel en wandel van de zeven fondsen waarover het hier gaat.

Pluut en zijn fondsen eisen rectificatie op straffe van een kort geding. De Vereniging is niet voornemens te rectificeren en ziet een rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Op haar beurt bereidt de Vereniging een aangifte voor wegens consumentenbedrog, misleiding en het vermoeden van een criminele organisatie.

Lees ook