UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 15 maart 2012

Staatssecretaris vindt Saxion ondoorzichtig over CAM-opleiding

Saxion Next, een ‘particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs’ is niet ‘transparant’ geweest over haar opleiding CAM (Complementary and Alternative Medicine).

Staatssecretaris vindt Saxion ondoorzichtig over CAM-opleiding

De school in Deventer heeft niet helder vermeld dat CAM-cursussen die worden gegeven ‘geen hbo-opleiding betreffen die leiden tot een wettelijk erkend diploma’. Dat antwoordt Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op vragen van de Tweede Kamerleden Jasper Van Dijk en Henk van Gerven van de SP.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), het wettelijke instituut dat in Nederland de onderwijskwaliteit bewaakt, weigerde vorig jaar de CAM-opleiding van Saxion te erkennen. Een beslissing die in januari, na protest van Saxion, nog eens door de bezwarencommissie is bevestigd.

De NVAO heeft dit op 12 juli 2011 beslist. Vanaf dat moment was de hbo-bacheloropleiding CAM niet langer geaccrediteerd, een accreditatie die Saxion voorlopig had gekregen in afwachting van een beoordeling (waaronder visitatie). De CAM-opleiding van Saxion, die indertijd is overgenomen van de Hilversumse Academie voor

Natuurgeneeskunde, is in 2010 bij die beoordeling door de mand gevallen, vanwege ‘onvoldoende’ kwaliteit.

Bij Saxion Next zijn sinds 12 juli geen nieuwe CAM-studenten meer ingeschreven. De wet bepaalt dat studenten die op die datum de opleiding volgen in de gelegenheid moeten worden gesteld de opleiding te voltooien aan een andere instelling. Is dit voor studenten niet mogelijk, dan wordt de opleiding gedurende een redelijke afbouwperiode aan de instelling voortgezet, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Dit laatste gaat nu in Deventer gebeuren omdat er in Nederland geen andere instelling is die dit soort CAM-cursussen aanbiedt. Het diploma dat studenten krijgen, die nu nog in de laatste fase van hun studie zitten, is wettelijk erkend, aldus de staatssecretaris.

Saxion heeft studenten onduidelijk voorgelicht, vindt de staatssecretaris. Saxion Next gebruikt mistige termen als ‘deeltijd op Hbo-niveau’. Weliswaar schrijft Saxion Next daarbij tevens dat de opleiding niet is geaccrediteerd, maar dat is niet echt transparant, vindt Zijlstra. Saxion heeft dit onderkend en heeft de tekst op de website aangepast, laat de staatssecretaris vervolgens in zijn kamerbrief weten.

Het blijft daarom gek dat Saxion Next op zijn website (PDF) nog steeds in de brochure over de CAM-opleiding mistige teksten gebruikt, waaronder de kwalificatie ‘eerste officiële hbo-bachelor opleiding’.

Een veertigtal CAM-studenten heeft eind februari een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Ze stellen daarin dat hun opleidingsinstituut Saxion Next geen blaam treft wat transparantie betreft. Hun brief kruist de antwoorden van de staatssecretaris. ‘Wij studeren straks af als hbo-bachelor maar onze opleiding is volgens de NVAO hbo-onwaardig. We hebben dat nooit zo ervaren. Een groot deel van ons heeft voorafgaande aan deze studie een hbo of universitaire opleiding gevolgd’, schrijven de studenten op de website Sax.nu (PDF) van het redactioneel onafhankelijke hogeschoolmagazine Sax van Saxion.

Hun belang bij een geaccepteerd diploma is groot als de argumentatie van Saxion achter de opleiding klopt: ‘Zorgverzekeraars stellen eisen aan complementair werkende therapeuten om in aanmerking te komen voor vergoeding. Om aan deze eisen te voldoen, biedt Saxion Next de mogelijkheid om de bijscholing medische basisvakken te volgen die speciaal voor deze doelgroep is ontwikkeld’, is te lezen op de website van Saxion Next.

 

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 27 mei 2024

De inspectie kan gebedsgenezer Tom de Wal, die zich misdraagt als een Jomanda 2.0, niet aanpakken, stelde Pia Dijkstra, minister van Volksgezondheid tijdens het Kamervragenuurtje.

artikelen - 17 oktober 2023

Opnieuw accreditatiepunten voor een PRI-congres van Ingeborg Bosch, het moet niet gekker worden.

artikelen - 30 juli 2022

De verloskundigenvereniging KNOV wees haar accreditatieaanvraag af, kruidentherapeut Gerry Boots maakt er desondanks reclame mee voor haar cursus.