Sickesz herbenoemd tot dokter

Vanaf 5 juli 2011 heeft mevrouw Sickesz weer het recht zich dokter te noemen. Zij was op 13 juli 2010 door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) met onmiddellijke ingang geschrapt uit het BIG-register en was dus sedert bijna een jaar geen arts meer.
Door: Ronald van den Berg | Geplaatst: 14 jul 2011

Zij ging in beroep en de uitspraak van het RTG is overruled door het Centraal College voor de Gezondheidszorg (CTG). Zij is nu slechts voorwaardelijk geschorst voor de duur van een jaar. Die maatregel kan slechts weer worden omgezet in een onvoorwaardelijke schorsing als zij binnen deze periode weer tuchtrechterlijk wordt veroordeeld.

In het kort: het RTG vond het, mede gezien eerdere berispingen wegens Sickesz' bejegening van patiënten, noodzakelijk om haar de dokterstitel te ontnemen, omdat zij in dit geval ook inhoudelijk zeer grote steken had laten vallen.

Het CTG is het in een aantal opzichten eens met het RTG. Het bevestigt bijvoorbeeld dat Sickesz onbekwaam een verkeerde psychiatrische diagnose had gesteld en geen passend onderzoek had gedaan. Deze onjuiste diagnose had ook niet aan klaagster en/of aan een familielid van klaagster meegedeeld mogen worden.

Het CTG meent voorts, net als het RTG, dat Sickesz naar een bevoegde en bekwame behandelaar had moeten verwijzen indien zij op goede gronden haar diagnose had gesteld.

Vervolgens lanceert het CTG een sofisme: het CTG acht zich niet in staat te beoordelen of Sickesz inzake verwijzing naar een specialist tekort is geschoten. Juist omdat de diagnose werd aangevochten in de klacht en Sickesz dus wellicht niet op goede gronden tot haar diagnose was gekomen had Sickesz niet hoeven te verwijzen omdat de diagnose immers toch niet juist was(!)

Het CTG twijfelt verder aan de mate van invalidering die klaagster zou hebben ondervonden doordat zij nodeloos door Sickesz bang werd gemaakt en een stigmatiserende diagnose kreeg opgeplakt. Daarbij beroept het CTG zich uitsluitend op een door de moeder van de meerderjarige patiënte aan Sickesz geschreven bedankbriefje(!)

Het CTG volgt Sickesz dan ook in de opvatting dat de maatregel van het RTG excessief en disproportioneel zou zijn.

Nadat het CTG nog vaststelt er zwaar aan te tillen dat Sickesz zich een jaar lang (ook naar eigen zeggen) niets heeft aangetrokken van de uitspraak van het RTG en gewoon als arts heeft doorgewerkt (een zaak voor justitie), komt het tot de verassende uitspraak dat kan worden volstaan met een voorwaardelijke schorsing.

De beslissing is ook te lezen in Medisch Contact.

Lees ook