UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 12 september 2008

Rare apparaten

Voor een leek is het vaak niet goed na te gaan of een aanbieder van gezondheidszorg wel serieus te nemen is. Maar op de site van het Belgische Skepp staat een lijst van wel 300 apparaten die geen van alle deugen. Als u zo’n machine bij een genezer of dokter ziet staan, kunt u maar beter rechtsomkeert maken of anders vervolgafspraken afzeggen.

Rare apparaten
Eigenlijk wil niemand bedrogen worden, maar als het om gezondheid gaat wordt men geconfronteerd met hordes genezers, therapeuten, mediums, paragnosten en zelfs wel artsen die profiteren van hun titel. Het kost hun weinig moeite om gewone mensen tienduizenden euro’s afhandig te maken met geneeskundige onzin. We hebben het dan maar niet over bekeringsactiviteiten die ertoe leiden dat de ongelukkigen niet alleen bestolen worden, maar ook nog apostelen worden en met hun familie breken.

Na bezoek aan zogenaamd paranormaal begaafden kunt u niets terugvorderen omdat deze mensen in hun eigen fantasieën geloven en u bovendien hoort te weten dat het om onzin gaat. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden bepaald op 19 juli 2007 (zaaknummer BA9992).

Het is ondoenlijk om alle Nederlanders te leren inzien welke geneeskundige praktijken een solide basis hebben en welke niet, maar een stap in de goede richting is goed uit uw ogen kijken bij de ‘genezer’. Staat daar allerlei op het eerste gezicht indrukwekkende apparatuur, dan is de kans groot dat u te maken krijgt met van werkelijksheidszin gespeende adviezen. Gebruikt de betrokkene de schijnbaar technisch-wetenschappelijke termen trillingsfrequentie(s), energieën en dimensies, dan geldt trouwens hetzelfde.

Op het forum van de Belgische vereniging SKEPP staat een

uitgebreide lijst van kwakapparaten

die niet in de spreekkamer van een betrouwbare behandelaar horen te staan. Eind 2009 telde deze lijst 438 items (niet allemaal apparaten, ook enkele therapieën).

De opsteller van die lijst heeft praktisch alleen uitspraken van de leveranciers aangehaald. Daardoor staat die vol met frappante voorbeelden van openlijke pogingen om ongeruste mensen te imponeren. Dat de producenten en aanbieders zelf totaal niet medisch onderlegd zijn of er geen flauw idee van hebben dat ze meteen een Nobelprijs zouden krijgen als er ook maar een sikkepit waar was van hun beweringen, maakt het alleen nog maar erger.

De lijst wordt voortdurend bijgewerkt, vervallen links worden verbeterd of althans gemeld. Als u aanvullingen heeft, aarzel dan niet om ze aan de VtdK mee te delen, wij zorgen dan wel dat ze bij de auteur komen. Het gaat dus om apparaten die men in spreekkamers van ‘behandelaars’ kan aantreffen. Mocht u zo’n apparaat ergens zien staan, laat het ons dan weten, speciaal als het bij een arts is. Dat is niet denkbeeldig, want er staan drie Nederlandse artsen op de lijst met voorbeeldcitaten, en zelfs een ziekenhuis, dat dan een van de meer onschuldige toestellen toepast. In feite zijn er wel 150 artsen in Nederland die zich bedienen van elektroacupunctuur, vegatest, bioresonantie en dergelijke.

Vaak gebruiken de fabrikanten en gebruikers indrukwekkende namen (fractale neurodynamica bijvoorbeeld), slaan ze geleerde praat uit of schermen ze op websites met hokus-pokusverhalen. Bovendien mikt men op verwarring met wel zinvolle apparatuur. Zo heeft men het over resonantie op zo’n manier dat je bijna zou denken dat het over functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) gaat. Maar resonantietherapie is echt helemaal malligheid. Bij de uitleg over allerlei vormen van elektroacupunctuur wordt vaak expliciet gezegd dat het net zoiets is als het maken van een elektro-encefalogram (EEG) of een elektrocardiogram (ECG).

Een andere uiterst onwaarschijnlijke bewering is dat er met die apparatuur ver van tevoren kan worden vastgesteld wat uw gezondheid bedreigt. Uiteraard wordt u dan behandeld voor een afwezige ziekte die vaak niet eens in medische handboeken terug te vinden is. Met behulp van dezelfde machines blijkt dan korte tijd later dat u geheel genezen bent.

Een paar voorbeelden uit de aangelegde verzameling volgen. Nog even voor de zekerheid: alle voorbeelden zijn weliswaar correct geciteerd minus de merknamen, maar voor de rest kunt u er beter maar niets van geloven. De Engelse citaten zijn hier vertaald, de originelen staan in de verzameling zelf.

* Door de enorme variatie in elektromagnetische velden is het onmogelijk algemene uitspraken te doen over haar effectiviteit.

* Dit effect is van bijzonder belang bij kwaadaardige tumoren aangezien het organisme van de patiënt bioenergetisch niet meer in balans is en nog verder negatief beïnvloed kan worden door indringende therapeutische methoden.

* Doe [de antirookchip] gewoon tussen het cellofaan en het pakje sigaretten, of in het pakje zelf.

* Als men [dit apparaat] wil gebruiken om het milieu te zuiveren: richt de bovenzijde [ervan] naar het gebied dat behandeld moet worden, en geef het bevel: ‘Laat de toxines vrij! Laat alles terugkeren tot de natuurlijke toestand! Het Licht triomfeert!’

* Zoals u weet, bestaat alles in het universum uit trillingen. Alles, maar dan ook alles, heeft een eigen trilling. Ook alle organen hebben een verschillende trilling ten opzichte van elkaar. [Dit schuimkloppertje] kan elke trilling opvangen en de onderlinge verschillen waarnemen. Met dit apparaat kunt u ook oordelen over hoeveel energie op een bepaald moment op een plaats zit of of een medicijn geschikt is voor dat lichaam en dan aangeven welke therapie op dat moment geschikt is.

* Onderzoek wijst uit dat er drie hoofdenergiesystemen zijn die bijdragen aan de energie van het algehele lichaamsveld. Het hart voorziet het eerste van deze deze systemen van energie. Als het klopt, schept het intense druk- en geluidsgolven (fononen), die middels een complex proces waarbij het bloedplasma en het centrale zenuwstelsel betrokken zijn informatie kan ‘indrukken’ die dan door het bloed naar elke cel van het lichaam gebracht wordt.

* Harmonisatie van het morfogenetische veld wordt door [dit toestel] tot stand gebracht door vibratie-emissie van een geneesmiddel op de gouden plaat of door middel van radionica (scalaire golven). In de software van [dit toestel] bevindt zich een database van 50.000 middelen en items, die tezamen spirituele, mentale en fysieke, dat wil zeggen homeopathie, kleuren, geluiden, bevestigingen, allergenen, bach bloemen, osycho-kinesiologie [sic] enz. bevat.

* De geluidsfrequentie bedraagt ongeveer 150-170 Hz en is afgestemd op de eigen frequentie van de neerslag in de bloedvaten. 

Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 19 februari 2024

In zijn volgestouwde praktijk behandelt therapeut Rogier Zwijsen patiënten met tientallen onzinnige bioresonantie-apparaten.

artikelen - 08 november 2022

Bioresonantiebedrijf Herstart je Gezondheid heeft een dwangsom van 10.000 euro opgelegd gekregen, niet vanwege zijn kwakzalveractiviteiten maar om het ontbreken van een klachtenregeling.

artikelen - 26 september 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Alternatieven zouden niet meer mogen opereren in India’ / Koning Charles III is lang een promotor van alternatieve behandelingen geweest.