UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 06 april 2009

Platform stralingsrisico steunt op kwakzalverij

Het Nationaal Platform Stralingsrisico’s kondigt trots aan dat het door wel 50 artsen gesteund wordt. Maar de meeste van deze artsen beoefenen op grote schaal kwakzalverij.

Platform stralingsrisico steunt op kwakzalverij

‘De politiek en de gezondheidszorg moeten maatregelen nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen. Die oproep doen 50 Nederlandse artsen. Zij ondertekenden een appel van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s. Het platform, dat het publiek bewust wil maken van de vermeende gezondheidsrisico’s van mobiele telefoons en andere apparaten, maakte dit gisteren bekend. (ANP)’ Aldus bericht heden NRC Handelsblad. De website van het AD was gisteren wat uitvoeriger, en ook elders is het bericht te vinden, onder andere ook op de site van NRC Handelsblad.
Het platform is een club die naar erkenning van elektromagnetische overgevoeligheid streeft, en het is de zoveelste activiteit van groeperingen die het liefst alle elektriciteit zouden willen uitbannen. Het is het soort lieden dat zich wil beschermen met helmen van aluminiumfolie om althans hun hersenen af te schermen van de enge stralen zonder te snappen dat die golven heus wel onder die helm komen.

Op de diverse websites staat er iets bij wat in de papieren NRC Handelsblad niet staat: ‘De Gezondheidsraad stelde recent in een rapport dat niet de daadwerkelijke straling van mobiele telefoons en andere apparatuur, maar de veronderstelling eraan te worden blootgesteld leidt tot gezondheidsklachten.’
umtsmastPrecies. Voor zover we weten is het enige effect van telefoongolven dat ze een miniem beetje opwarming kunnen veroorzaken, dat nog veel minder is dan de opwarming door allerlei andere oorzaken, zoals een geringe lichamelijke inspanning, of de natuurlijke dagelijke schommeling in lichaamstemperatuur. De processen in het lichaam zijn in laatste instantie chemische processen. Om een chemische binding te verbreken heb je een flinke portie energie nodig. De fotonen van telefoongolven hebben veel te weinig energie om dat te doen, in tegenstelling natuurlijk tot die van zichtbaar licht, ultraviolet licht, röntgenstraling en radioactieve straling. Een zo’n foton van maximaal 3 GHz heeft hooguit 1/10.000 van de gemiddelde warmtebewegingsenergie van de moleculen van ons lichaam en dus ook 1/10.000 van de gemiddelde energie van de fotonen van de wamtestraling van ons eigen lichaam. Als zulke fotonen iets gevaarlijks zouden kunnen doen, dan was de warmte van ons eigen lichaam nog 10.000 maal zo gevaarlijk. De ontdekking van dit feit dateert al van 1905, en in 1922 kreeg Albert Einstein hiervoor de Nobelprijs voor 1921.

De 50 artsen van het platform zijn er in de eerste plaats helemaal geen 50, want de lijst waar ze op staan telt maar 49 personen, K. Deutsel (nr. 47) uit Bussum is een verschrijving voor Karin U. Deutsch-Hall uit Bussum (nr. 24), de bouwkundig ingenier C.M. Ravesloot (nr. 20) is helemaal geen arts en ‘emeritus’ (zo staat het op de lijst) E.A. Ates in Leiderdorp is niet ingeschreven in het BIG-register (wel buitenlandse diploma’s, maar na 1981 niet meer gepraktiseerd). Van de overige 46 personen zijn er 35 (meer dan driekwart) niet zomaar arts, maar niet-regulier werkend arts.

Die hebben dus al voordat ze de petitie tekenden hun verstand bij het grof vuil neergezet. Velen van hen hangen therapierichtingen aan die gebaseerd zijn op het geloof in allerlei voor de gewone wetenschap ongrijpbare invloeden en fenomenen zoals homeopathie, meridianen, astrologie, chakra’s, de leer van Bruno Gröning, rare apparaten enzovoorts. Hier is een volledige lijst van alle therapieën die ze beoefenen. Er zijn er bijvoorbeeld 8 bij die acupuncturist zijn.

acupunctuur (8), antroposofische geneeskunde (2), ayurveda (4), Bach bloesemtherapie (3), bio-informatie (2), biologische geneeskunde (3), bioresonantie (7), Bruno-Gröning-leer, celtherapie (2), chakratherapie, colonhydrotherapie (darmspoelingen) (2), elektroacupunctuur volgens Voll, fytotherapie, homeopathie (14), immogenics, immuuntherapie, integra, kinesiologie (2), levendbloedanalyse, mayrtherapie, medische astrologie (2), moermantherapie (4), natuurgeneeskunde (19), NEI, neuraaltherapie (9), (ortho)manuele therapie (2), orthomoleculaire leer (10), ozontherapie, prognos (2), psycho-neuro-immunologie, psychosynthese, simontontherapie, thymustherapie, vegatest, voetreflexzonetherapie.

Er is dus geen enkele reden om deze lijst van 50 serieus te nemen. Integendeel, als iets duidelijk maakt dat het platform onzin verspreidt, dan is het juist deze lijst.

Naschrift A 8-10 april 2009

De lijst ondertekenaars van het appel begint met de naam van mw. dr. J.G. Koppe, emeritus hoogleraar neonatologie. Desgevraagd verklaarde prof. Koppe dat deze vermelding niet terecht is hoewel ze sympathiek staat jegens de club; ze vindt dat ze van de materie niet voldoende verstand heeft. Mw. T.M. Slagter-Roukema, lid van de Eerste Kamer voor de SP staat ‘niet achter alle oproepen van het Platform Stralingsrisico’s’, maar vindt het wel belangrijk ‘dat de klachten die mensen hebben serieus genomen worden’. Onduidelijk is of ze de mening van het Platform deelt dat de klachten waar het om gaat door de telefoongolven veroorzaakt worden of, zoals de Gezondheidsraad suggereert, door de angst voor telefoongolven.

Naschrift B 8 april 2009
Hedenmorgen schoof tijdens Goedemorgen Nederland de arts Gerrit-Jan Gerritsma aan. Gerrit-Jan is ook een van de ondertekenaars van het appel. Hij is een basisarts die samen met Anneke Matthijssen-Root (ook ondertekenaar, ook basisarts) het artsenteam vormt van het Maharishi Ayurveda Gezondheidscentrum in Lelystad. Behalve lid van de natuurartsenclub ABNG-2000 zijn zij beiden de ayurveda toegedaan. Dat wil zeggen dat zij hun kennis van de wetenschappelijke geneeskunde moedwillig vergeten zijn, en zich hebben overgegeven aan bijgelovige flauwekul over de dosha’s vata, pitta en kapha, en dat zij menen dat je loodhoudende ‘medicijnen’ kunt ontgiften met koeienstront en koeienpies.

Desgevraagd verklaarde Gerritsma dat de telefoongolven en dergelijke (die dit soort lieden telkens maar met straling aanduiden) ‘een interactie hebben met de elektriciteit in het lichaam’. Wat hij met deze kleuterformulering bedoelde is onduidelijk. De signalen die gemeten worden met ECG en EEG zijn bijproducten van spier- en zenuwactiviteit, en vervullen geen enkele signaalfunctie in het lichaam. Wij zijn ook geen sidderalen of vogelbekdieren die subtiele vervormingen van het statische elektrische veld om ons heen kunnen detecteren om ons te oriënteren.
Waar berustte dan Gerritsma’s kennis op? Wel, een patiënt die klaagde over onrustige slaap had hij geadviseerd om de elektrische wekker wat verder weg te zetten. Toen ging het beter. Heeft niemand Gerrit-Jan dan verteld dat slaapproblemen vaak met placebobehandeling al weggaan? Heeft niemand hem verteld dat je voor een onderzoek een controlegroep nodig hebt, en dat je liefst dubbelblind moet werken? Vast wel, maar ook die kennis is allang aan lorrenboer meegegeven. Eén praktijkervaring, bewijs geleverd.
In de uitzending werd Ronald van der Graaf gebeld, van het Platform Elektromagnetische Velden en Gezondheid.
Die herhaalde wat de Gezondheidsraad had gezegd en meldde dat er geen reden was de limieten aan te passen. Hij zei ook de site van het Platform Stralingsrisico’s vol staat met erg selectief geciteerde literatuur.

Waarom is het zo onaannemelijk dat een elektrische wekker een invloed op de gezondheid heeft (anders dan dat die maakt dat je onnatuurlijk vroeg wakker wordt)? Zo’n wekker verspreidt een traag fluctuerend (50 trillingen per seconde) magnetisch veld. Traag, want de fundamentele fysiologische processen in het lichaam spelen zich veel sneller af. Dat veld van die klok is ongeveer een miljoen maal zwakker dan het veld waaraan mensen in een mri-scanner bloot staan, en die hebben daar helemaal geen last van.

Naschrift 21 april 2009
De informatie over mw. Slagter en mw. Roukema is afkomstig van Vrij Nederland-redacteur Tomas Vanheste, die beide opbelde, en een kort bericht over deze zaak maakte in de VN van 18 april 2009.
Naschrift 15 juli 2009

De oorspronkelijke lijst die nog op tweakers te bezien valt bij een bericht van davidov2008, maandag 6 april 2009 15:24

is inmiddels ietwat opgeschoond: Ates en Ravesloot staan er niet meer op maar Deutsel = Deutsch-Hall nog wel.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 17 mei 2024

Is er een opmars gaande in de zogenaamde complementaire zorg?  Een overzicht met achtergronden.

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.

artikelen - 13 april 2024

Orthomoleculaire hormoontherapeuten overspoelen de markt. Vivian Reijs, die ook een hormoon-‘academy’ leidt, is een van hen.