UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 14 september 2012

Longlist Meester Kackadorisprijs 2012

Longlist Meester Kackadorisprijs 2012Uit een beperkt aantal aanmeldingen heeft de jury van de Meester Kackadorisprijs 2012 de volgende longlist van acht kandidaten vastgesteld, die in alfabetische volgorde hieronder kort worden geïntroduceerd. Zoals bekend is de prijs bestemd voor ‘instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of […]

Longlist Meester Kackadorisprijs 2012

Uit een beperkt aantal aanmeldingen heeft de jury van de Meester Kackadorisprijs 2012 de volgende longlist van acht kandidaten vastgesteld, die in alfabetische volgorde hieronder kort worden geïntroduceerd. Zoals bekend is de prijs bestemd voor ‘instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland’. Alle genomineerden zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld van hun kandidatuur. De winnaar zal op zaterdag 6 oktober voorafgaand aan het middagsymposium worden bekend gemaakt, waarna deze – mits aanwezig – in de gelegenheid zal worden gesteld een korte apologie uit te spreken. De jury en het bestuur danken de leden die kandidaten voor de Meester Kackadorisprijs 2012 hebben voorgedragen.

Hoenders
Rogier Hoenders (1972) is als psychiater werkzaam bij GGZ Lentis in Groningen en is oprichter en manager behandelzaken van het Centrum Integrale Psychiatrie. Hij is tevens manager inhoudelijke zaken van de poliklinieken van Welnis in Oost Groningen. Ook is hij docent psychotherapie voor het A-opleiding Consortium Noord Nederland. Hij is voorstander van integratieve psychiatrie en organiseert sinds 2002 succesvolle congressen in Groningen, waarbij relatief weinig psychiaters spreken, maar des te meer lama’s (’tantric self-healing’), scheikundigen als Van der Greef (voorstander van ‘personalised Chinese medicine’) en Muskiet (voeding en psychiatrie) en paranormaal angehauchte denkers als Rupert Sheldrake en Martine Busch. Hij presenteert zich zo slim dat zelfs verenigingen van psychologen, huisartsen en psychiaters zijn congressen accrediteerden als erkende nascholing. Gelukkig haakten bij het laatste congres van 2012 de meeste reguliere wetenschappelijke verenigingen af.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
De KNMvD wordt ten tweede male genomineerd, omdat zij volhardt in haar lankmoedige houding ten opzichte van alternatief werkende dierenartsen. In 2003 viel haar een eerste nominatie ten deel, toen vooral wegens het tolereren van een officiële KNMvD-Werkgroep van homeopathisch werkende dierenartsen. Zij stelt thans weliswaar dat dierenartsen hun patiënten in eerste instantie zo veel mogelijk moeten behandelen volgens de principes van ‘evidence based medicine’, gedefinieerd als de toepassing van therapieën die gebaseerd zijn op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar zegt vervolgens dat een dierenarts op patiënten die regulier uitbehandeld zijn best een alternatieve geneeswijze mag toepassen. De KNMvD verwijst zelfs naar de website van de Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen.
Met dit standpunt staat de KNMvD lijnrecht tegenover de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, die van mening is dat dierenartsen die bij de uitoefening van hun beroep naast moderne methoden ook alternatieve behandelingen aanbieden, twee onverenigbare paradigma’s combineren. Zij bekleden hiermee alternatieve behandelwijzen met de autoriteit van de wetenschap en wekken zo verkeerde verwachtingen bij hun cliënten. De faculteit beschouwt dit als onprofessioneel gedrag.

NRC Handelsblad
De jury neemt grote aanstoot aan het regelmatig ongevraagd meesturen van propagandamateriaal van Ode, het zogenaamde blad voor ‘intelligente optimisten’. In november prijkte daarin een reportage over biofotonen en Johan Boswinkel die een therapie aanbiedt, gebaseerd op de onbewezen theorie over biofotonen. Het artikel bevatte de bekende, bij Ode geliefde, retoriek over’ de onmachtige geneeskunde’, Boswinkels’ succespercentage van 80%’ en ‘de duizenden mensen die van hun kwaal zijn af geholpen’. De oprichter en financier van Ode, oud NRC-medewerker Jurriaan Kamp, is in 2004 al eens genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs wegens de talrijke pro-alternatieve artikelen in dat blad.

Prof.dr.ir. H.F.J. Savelkoul, celbioloog en immunoloog
Savelkoul (1956) is sinds 2000 hoofd van de afdeling Celbiologie en Immunologie van Wageningen Universiteit. Zijn hoofdinteresse is de ontwikkeling van (voedsel)allergie en hij is oprichter van het Allergie Consortium Wageningen (ACW). Via deze onderzoekslijn werken hij en zijn groep aan immunomodulatie door voedsel en blootstelling aan andere omgevingsfactoren zoals infecties, elektromagnetische velden en leefstijl. Al geruime tijd maakt de jury zich zorgen over zijn al te grote bereidheid om ook serieus wetenschappelijk onderzoek te doen naar hypothesen afkomstig uit de alternatieve wereld. Zo deed hij enige jaren geleden onderzoek naar de relatie tussen voeding en ADHD en die tussen darmproblemen en autisme. Ook de angstpsychose die door kwakzalvers en ZonMw in stand wordt gehouden over de risico’s van electromagnetische stralen (wifi, mobieltjes, hoogspanningskabels etc.) wordt door Savelkoul serieus genomen en hij deed onderzoek naar de effecten van dergelijke stralen op de immunologische activiteit van cellen in vitro (die hij niet vond overigens). In het najaar van 2011 trad hij op in een serie lezingen van het Wageningse studium generale, waar vertegenwoordigers van de ‘biofysische geneeskunde’ domineerden. Echt in opspraak kwam Savelkoul toen hij eind 2011 optrad als promotor van de antroposofische basisarts Erik Baars. In dat ondermaatse proefschrift werden o.a. experimenten gedaan met de in Nederland verboden injecties van kweepeer/citroensap tegen hooikoorts. Biostatisticus Te Meerman noemde dat deel van het proefschrift ‘ronduit van zeer slechte kwaliteit’. En inmiddels moest de jury ook vernemen dat Savelkoul in november a.s. optreedt als spreker op een congres van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, waar hij zal schitteren naast orthomoleculair zakenman Schuitemaker, homeopaat Van Veen en ex-bedrijfsarts en bestrijder van vaccinaties Jannes Koetsier. Savelkoul is volledig blind voor de legitimiteit die hij verleent aan hoogst dubieuze alternatieve opvattingen.

Scheidegger
Dit instituut biedt twee kwakzalversopleidingen aan: de Vakopleiding Klassieke Homeopathie en de Vakopleiding Natuurlijke Geneeskunde, in 3 modules van elk 8 lessen en beide op ‘mbo+-niveau’. Kosten slechts slechts 1585 euro en in 9 resp. 12 maanden is men therapeut. Er zijn in ons land talrijke vergelijkbare opleidinkjes (who cares?), maar Scheidegger Opleidingen is een gerenommeerd instituut en het verzorgt al ruim 60 jaar klassikale, praktijkgerichte opleidingen voor mensen die een stap in hun carrière willen zetten. Inmiddels hebben al ruim één miljoen Nederlanders een van de 350 praktijkgerichte opleidingen van Scheidegger gevolgd. Scheidegger Opleidingen is onderdeel van NCOI Opleidingsgroep. NCOI Opleidingsgroep is de grootste opleider van werkend Nederland. Hogeschool NCOI en MBO College NCOI zijn bevoegd in kader van WHW en WEB om Bachelor- en Masteropleidingen en Mbo-opleidingen te verzorgen. Daarnaast heeft NCOI alle mogelijke erkenningen en kwaliteitskeurmerken op het gebied van opleiden in Nederland. NCOI Opleidingsgroep is ook ISO-gecertificeerd. De opleidingen van Scheidegger, aldus zijn website, voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen. Scheidegger is bevoegd in kader van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) erkende mbo-opleidingen te verzorgen. Dit garandeert de kwaliteit van de opleiding en de waarde van je diploma, aldus de leugenachtige tekst op de website van Scheidegger.

Utrecht
De gemeente Utrecht vergoedt aan mensen met een laag inkomen via de bijzondere bijstand alternatieve geneeskunde. Ondanks vragen uit de gemeenteraad en een bezuiniging op de bijzondere bijstand bleef de gemeente bij haar standpunt. De gemeente Utrecht biedt mensen met een minimum inkomen een collectieve zorgverzekering met een aanvullend pakket waarin vergoeding voor alternatieve geneeskunde is opgenomen. Mensen echter met een laag inkomen zoals bijstand die niet aanvullend verzekerd zijn voor alternatieve geneeskunde, kunnen via de bijzondere bijstand een vergoeding van maximum ? 350, – per jaar krijgen. “Wij doen dat omdat wij vinden dat iedereen uit de doelgroep recht heeft op alternatieve geneeswijzen”, aldus de woordvoerder van de gemeente Utrecht. Hoe vaak er gebruikt gemaakt wordt, kan de gemeente niet zeggen. Utrecht staat met deze nominatie model voor andere gemeenten die op dezelfde wijze overheidsgeld verkwisten aan schadelijke therapieën, zoals daar zijn Lelystad, Nieuwegein en Capelle aan den IJssel. Amsterdam en Groningen bijvoorbeeld doen dit niet.

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
Deze vereniging kent nog altijd accreditatiepunten toe aan de Lentiscongressen. Zij wijken daarmee af van de beslissingen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Nederlands Instituut voor Psychologen, die in het geboden programma geen toegevoegde waarde meer zagen voor hun leden. De VGCt wees er in een schrijven aan onze voorzitter op dat er wel twee reguliere en gewaardeerde sprekers optraden (de witte raven c.q. excuustruzen te midden van veel alternatiefs) en dat de opleiding tot cognitief therapeut zo goed is dat de VGCt-leden zelfstandig in staat mogen worden geacht het kaf van het koren te kunnen scheiden. Ook leek men onder de indruk van een brief van de CIP-cliëntencommissie, die erg blij zijn met het behandelaanbod van Hoenders’ CIP (Centrum voor Integrale Psychiatrie). De jury is van mening dat nascholing niet moet gaan bestaan uit het schiften tussen kaf en koren, maar op het presenteren van nieuwe ontwikkelingen op het onderhavige vakgebied.

Zijlstra
Halbe Zijlstra, sinds 2010 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onder zijn regiem heeft de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, voor diploma-erkenning en studiefinanciering) en het NUFFIC (controle kwaliteit van buitenlandse opleidingen) te maken met de studiefinanciering van jongelui die in het buitenland een opleiding tot chiropractor gaan volgen. Voor deze alternatieve geneeswijze bestaat er in ons land geen opleiding, maar aspirant-chiropractors (bottenkrakers, die zgn. wervels rechtzetten) krijgen daarvoor van de DUO een meeneembare studiefinanciering. En dat terwijl zij na repatriëring een waardeloos diploma hebben, dat niet door de overheid wordt erkend. De jury overwoog eerder DUO/NUFFIC te nomineren, maar zij zijn slechts uitvoerders van de kwalijke regelgeving waarvoor de politiek verantwoordelijk is.

 

De jury bestaat uit mr. Th. J. Douma en de heren prof. dr. Koene en dr. Renckens.

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 09 januari 2023

Lees het NTtdK 2022, nr 3 met onder meer de jaarvergadering, symposiumverslag, Cees Renckens over medische hulpmiddelen en meer.

artikelen - 26 december 2022

Op 1 oktober 2022 vond het VtdK-symposium Kritische kijk op leefstijlgeneeskunde plaats in de Nieuwe Liefde. De video’s van alle presentaties zijn nu integraal te bekijken.

tijdschrift - 26 september 2018

Inhoudsopgave Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, Jaargang 129, 2018, nr. 3:  * Jaarvergadering 2018, pag. 1 * Shortlist kandidaten Meester Kackadorisprijs 2018, pag. 2 * Errata, pag. 5* Ad hominem, pag. 6 * Reuma en alternatieve behandelmethoden: weinig nieuws onder de zon, pag. 10 * Symposium, pag. 13 * Over het vetkwabje van Bichat en […]