Kwijtschelding btw voor alternatieve therapieën zeker nu ongewenst

Persbericht - Vereniging tegen de Kwakzalverij
De VtdK pleit voor het heffen van btw op alternatieve behandelingen zoals door Europese wetgeving ook wordt verplicht.
Door: de Webredactie | Geplaatst: 28 nov 2010 | Laatste Wijziging: 25 sept 2016

Hoewel Europese regelgeving voorschrijft dat over behandelingen die geen ‘gezondheidskundige waarde' hebben, zoals alternatieve therapieën, btw moeten worden geheven, wordt dat in ons land nog steeds niet gedaan. De regering beslist binnenkort of dat per 1 januari 2011 alsnog zal gaan geschieden. Het parlement heeft tot nog toe onder aanvoering van GroenLinks met succes protest aangetekend tegen dit plan. Het parlementair cadeautje aan kwakzalvers kost het rijk niet minder dan 65 miljoen euro. Deze btw kwijtschelding is extra wrang nu het rijk verregaande bezuinigingen invoert in de gezondheidszorg en de kunsten aanzienlijk kort. De Vereniging tegen de Kwakzalverij doet een dringend beroep op de regering om per 1 januari gewoon btw te heffen op alternatieve therapieën, zoals homeopathie en acupunctuur, en voor dit bedrag een zinvolle besteding te zoeken.

Zie ook Medisch contact, Ministerie van VWS.

 

Lees ook