UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Ronald van den Berg | Geplaatst: 02 april 2018

Kun je een klacht indienen tegen een alternatieve therapeut?

Een klant die een hypnotherapeut zwart betaalde, heeft een klacht over de behandeling. Wat nu?

Kun je een klacht indienen tegen een alternatieve therapeut?

Vraag:

“Ik heb een klacht over een therapeut, hij is echter niet aangesloten bij een beroepsvereniging, hij heeft ook geen website. En facturen zijn er ook niet, hij werkt met contante betaling, naar draagkracht. Dit maakt een klacht erg lastig. Weten jullie een mogelijkheid?

Het gaat om een hypnotherapeut die bij verscheidene instituten trainingen heeft gevolgd. Ik zat/zit emotioneel in de problemen en heb een paar hypnosesessies gedaan. De eerste sessie ging goed, de tweede echter niet. De hypnose rakelde een heftig jeugdtrauma op waarmee ik lang heb moeten leven zonder dat volwassenen ingrepen. Ik ervoer erg veel boosheid en machteloosheid.

De hypnotherapeut vond dat ik niet gauw genoeg mee ging in zijn hypnosetherapie, hij sloot daarom in een keer alle communicatie af. Hij zei dat wat ik had meegemaakt op mezelf had afgeroepen vanwege mijn ‘zwakke en kwetsbare’ uitstraling indertijd. De therapeut leunde vervolgens achterover en zei met een piepstemmetje gekscherend ‘pest mij, pest mij’. Dit ging verder dan zogenaamde therapeutische confrontatie.

Ik voelde mij geenszins gesteund. Zijn optreden heeft mijn trauma verergerd. De therapeut wil niet meewerken om tot een goede afsluiting te komen; hij reageerde niet op latere vragen van mij. Een cliënt kun je niet na een moeilijke sessie waarbij veel is losgekomen, in een keer laten vallen. Dit is zeer onverantwoord gedrag van de therapeut, een absolute wanpraktijk. Hoe kan ik een klacht indienen, en waar?”

Antwoord:

G.R. (Ronald) van den Berg, bestuurslid VtdK en (gepensioneerd) psychiater:

“De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is de instantie die in principe gezondheidsbehandelaars in de gaten moet houden. Wanneer u daar een klacht indient en er is geen sprake van een misstand wordt u altijd verwezen naar de klachtencommissie van de beroepsvereniging waarbij de zorgverlener is aangesloten. Of er sprake is van een misstand wordt bepaald door de inspectie; uw oordeel daarover doet niet ter zake.

Echter als een zorgverlener niet is aangesloten bij een beroepsvereniging met een klachtencommissie kunt hier nergens een klacht indienen. Een zorgverlener kan wel worden beboet door de inspectie omdat hij niet is aangesloten. U hebt echter zwart betaald. Er zijn dus geen formele bewijzen van de behandeling. Het is vergelijkbaar met een oplichter: staat er niets op papier dan kan die ook niet worden aangegeven bij de politie. Het is niet anders, zonde en jammer. En een les voor de toekomst.

Wat u wél kunt doen:

U kunt wel in uw omgeving duidelijk kenbaar maken dat u slecht bent behandeld door de betreffende zorgverlener (naam en toenaam noemen, ‘naming and shaming‘). Bazuin verder rond dat mensen die hulp nodig hebben zich nooit moeten laten verleiden om zwart te betalen en al helemaal niet als zo’n zorgverlener praatjes heeft over “naar draagkracht betalen” want dat is een manier om mensen, die niet geheel onbemiddeld zijn, nodeloos af te zetten. Die praatjes stinken aan alle kanten want reken maar dat er geen armoedzaaiers worden geholpen.

Ook kunt u in uw omgeving vertellen dat mensen die psycho-hulp nodig hebben zich alleen maar zouden moeten melden bij iemand die is ingeschreven in het BIG-register als psychiater, psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog. In dat BIG-register, dat door de overheid wordt bijgehouden, kunt u zelf nakijken of iemand is ingeschreven.

BIG-geregistreerde hulpverleners hebben een wettelijk erkende opleiding gehad. Zij zijn bovendien altijd aangesloten bij een beroepsvereniging. Als een BIG-geregistreerde iets niet goed doet, kan men dat melden bij een klachtencommissie (van die beroepsvereniging) of bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het Landelijk Meldpunt Zorg is het loket daarvoor.

Ook kan er een klacht worden ingediend bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van zo’n regionaal tuchtcollege dan kunt u hier tegen in beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Slechts bij een BIG-geregistreerde behandelaar is men in principe verzekerd van verantwoorde zorg.

Hulp die u bij een BIG-geregistreerde krijgt, is bovendien meestal verzekerd bij de zorgverzekeraar. Dus dit kost niets extra’s. De huisarts kan worden gevraagd u te verwijzen naar zo’n BIG-geregistreerde; let daar ook zelf op: sommige huisartsen verwijzen door naar kwakzalvers. Zegt het voort! Dat is de beste remedie tegen kwakzalvers.”

Ronald van den Berg

G.R. (Ronald) van den Berg (geb. 1939 in Indonesië) deed artsexamen in 1965. Gespecialiseerd als zenuwarts, met name voor de psychiatrie (1970). Tevens opgeleid als psychoanalyticus (1976).
Aanvankelijk gedeeltelijk universitair werkzaam (1970-1983) o.m. als hoofd Polikliniek, als universitair docent sexuologie en als supervisor Sexuologische Werkgroep Wilhelmina Gasthuis. 
1972-1989 bestuurder (o.m. voorzitter) van de Ned. Ver. voor Psychiatrie.
1976-1994 geneesheer-directeur psychiatrische instellingen, aanvankelijk gecombineerd met opleiderschap; tevens supervisor individuele psychotherapie, sexuologie en partnerrelatietherapie.
Sedert 1994 arbeidsgerelateerde consultatie en advisering aan individueel werkende professionals, maatschappen en zorginstellingen, tevens praktijk voor psychiatrische psychotherapie (individueel en partnerrelatietherapie).

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 maart 2024

EMDR- en hypnose-therapeute Mariska Bruinenberg heeft geen psycho-diploma, maar behandelt wel complexe aandoeningen als PTSS, relatieproblemen, seksueel misbruik en tinnitus. Ook bij kinderen.

tijdschrift - 23 augustus 2023

Nog op dezelfde dag waarop de rechter chiropractor Jonk vrijsprak van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bracht de VtdK een persbericht uit, waarin onder andere een beroepsverbod voor chiropractoren werd geëist. De lezers van ons blad kennen de casus ook reeds uit het NTtdK-artikel Onbegrijpelijke vrijspraak na bijna fatale nekmanipulatie door chiropractor. (NTtdK, december […]

tijdschrift - 10 januari 2023

Een meisje kwam in een botsing terecht. De term 'whiplash' viel. Een term die al snel wordt gebezigd. Maar hoe zit het met whiplash en bestaat zoiets als 'chronische whiplash'?