Hortus Leiden faciliteerde acupunctuurprikkers

De Hortus Botanicus in Leiden stopt met zijn reclame voor een acupuncturistenopleiding op de achterkant van zijn toegangskaartjes, laat de Hortus desgevraagd weten. Vanaf 1 november.
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 11 okt 2015

Een lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij zag met lede ogen aan hoe de Leidse Hortus, onderdeel van de universiteit aldaar, op zijn toegangskaartje reclame maakte voor een “Beroepsopleiding in TCM tot acupuncturist of herbalist op de Shenzhou Open University of TCM. Deze “universiteit” is gevestigd in Amsterdam en huist in de praktijkruimte van enkele naaldjesprikkers. Acupuncturist Zhi Lin Dong is de oprichter en directeur van de opleidingsclub.

Is dit niet gek voor een wetenschappelijk instituut als de Leidse universiteit om reclame te maken voor een kwakzalverclub? De directeur van de Hortus reageert terughoudend, zonder zich inhoudelijk uit te spreken. “Het hoeft geen betoog dat een reclame-uiting niet impliceert dat wij achter het betreffende product staan. De reclame-uiting en de claim die wordt gemaakt, is voor rekening en verantwoording van de betreffende organisatie”, antwoordt hij op vragen van de vereniging. “Om uw ongerustheid weg te nemen, kunnen wij u mededelen dat per 1 november a.s. de betreffende reclame-uiting niet meer op de toegangskaarten zal staan.”

Er kleeft nog iets anders twijfelachtigs aan de prikuniversiteit. De “universiteit” meldt op haar website een hoofdvestiging te hebben in Amsterdam en een nevenvestiging in Delft, in de bibliotheek nota bene van de TU Delft, is te lezen op de Shenzhou-website. “We hebben daar niets mee te maken”, antwoordt de woordvoerder van de universiteit desgevraagd. “Er wordt een ruimte van ons gehuurd.” 

Maar waarom dan de bibliotheek en de universiteit worden genoemd in de adressering, weet hij niet. Enkele dagen later is op de website van het prikinstituut elke verwijzing naar de TU Delft verwijderd.

Lees ook