UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 13 april 2013

Gerechtshof stelt manueel-therapeut Sickesz in het ongelijk

Ook het gerechtshof in Den Haag vindt dat handelingen van alternatieve genezers getoetst moeten worden aan de norm van evidenced based onderzoek (EBM).

Het hof oordeelt dit in een al meer dan tien jaar lopende zaak die de manueel-therapeute Maria (ook wel Mayta) Sickesz heeft aangespannen tegen de Vereniging tegen de Kwakzalverij en haar toenmalige voorzitter Cees Renckens. Het Haagse hof bekrachtigt met deze principiële uitspraak een eerder vonnis (van 3 augustus 2005) van de rechtbank in Amsterdam. De uitspraak staat op de website van Medisch Contact.

De eerste stappen in de zaak Sickesz zijn in 2000 gezet. Toen verscheen de verenigingsbundel over de twintig ‘Grootste Kwakzalvers van de 20ste eeuw’. In die bundel wordt het begrip kwakzalverij gedefinieerd. Op basis van deze definitie is toen een top-20 lijst opgesteld van kwakzalvers. Manueel-therapeute Sickesz stond in die lijst op plaats zeven. De Haagse arts gebruikte manuele therapieën niet alleen voor nek-, schouder- en rugklachten maar vooral ook bij psychiatrische ziektebeelden als autisme, schizofrenie en manisch-depressieve psychosen. Dit was voldoende reden voor de vereniging mevrouw Sickesz hoog op de lijst te zetten; zij noemde de door haar bedachte methode ‘orthomanuele geneeskunde’.

Kwakzalverij, zo definieerde de vereniging toen, is beroepsmatig handelen in relatie tot gezondheid van mens en dier dat niet gefundeerd is op toetsbare hypothesen en theorieën, terwijl er geen toetsing binnen de beroepsgroep op effectiviteit en veiligheid heeft plaatsgevonden. Orthomanuele geneeskunde voldoet aan deze definitie.

Maria Sickesz vond dat de vereniging onrechtmatig had gehandeld door haar op de lijst te zetten en eiste rectificatie op straffe van een dwangsom van tienduizend euro per overtreding. De rechtbank in Amsterdam wees haar verzoek in eerste instantie af. In hoger beroep werd deze uitspraak echter vernietigd. Er volgde vervolgens een juridische gang langs de Hoge Raad, die de zaak uiteindelijk terugverwees naar het gerechtshof in Den Haag. Dat heeft 2 april geoordeeld in het voordeel van de Vereniging tegen de Kwakzalverij; Sickesz moet de proceskosten betalen.

 

Naschrift 10 juli 2013

Manueel-therapeut Maria Sickesz is niet in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het Haagse gerechtshof. De uitspraak van het hof is hier bijgevoegd.

 

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 14 juni 2005

De tegenpartij heeft per 15 juli alweer uitstel gevraagd. Op vragen van lezers over tuchtzaken tegen OMG wordt nadere informatie gegeven.