Geen ziekenfondsvergoeding voor Bonati-therapie.

Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 9 feb 2003 | Laatste Wijziging: 13 feb 2016

De Centrale Raad van Beroep heeft op 3 december 2002 uitspraak gedaan in een beroepsprocedure van een rugpatiënte, die zich op advies van haar pijnbehandelaar had laten behandelen in Florida door Alfred O. Bonati. Het beroep werd niet alleen afgewezen omdat de geboden therapie in de kring van Nederlandse beroepsgenoten niet gebruikelijk is, maar men voegde er een nieuw argument aan toe. De Raad wil e.e.a. voortaan ook afmeten aan de vraag of de behandeling door de internationale medische wetenschapvoldoende is beproefd en deugdelijk bevonden. Ook dit kon de appellante noch haar pijnarts aannemelijk maken. De uitspraak is een nieuwe slag voor de uiterst omstreden Bonati, die in eigen land inmiddels onder medische curatele staat.

De uitspraak is hier te vinden.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Lees ook