UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 26 september 2008

De VtdK over btw voor alternatieve geneeskunde

De VtdK steunt het plan om alle alternatieve geneeskunde onder de btw te laten vallen en de privileges van dokters op te heffen.

De VtdK over btw voor alternatieve geneeskunde

Maar in de visie van de VtdK is dit slechts een begin. De bewezen effectieve geneeskunde moet helemaal losgemaakt worden van andere behandelwijzen. In het belastingplan 2009 (zie: Bijlage 2 bij het Belastingplan 2009 Kabinetsstandpunt over de reikwijdte van de medische vrijstelling in de omzetbelasting in het licht van de Wet BIG, in Belastingplan 2009) wordt aangekondigd dat voor alternatieve geneeskundige zorg het hoge btw-tarief (thans 19%) betaald moet worden. Deze maatregel is gebaseerd op Europese regels zoals uitgelegd door het Europese Hof.

In beginsel geldt in Europa voor kwalitatief goede geneeskundige zorg het nultarief. Al eerder (februari 2008) is bepaald dat zorg die niets met de bewaking van de gezondheid van de klant te maken heeft daar niet onder valt. In het belastingplan 2009 wordt ‘kwalitatief goed’ eenvoudig uitgelegd als: wat men in de erkende BIG-opleiding heeft geleerd.

Een van de regels is het beginsel van fiscale neutraliteit: lekengenezers betalen het hoge tarief van 19%; wat zij doen, mag dan niet onbelast zijn als een arts of fysiotherapeut datzelfde doet.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) ziet elke vermenging van alternatieve geneeskunde met reguliere geneeskunde als ongewenst. De reguliere geneeskunde vindt dat alle behandelingen op deugdelijk onderzoek moeten berusten of in elk geval natuurwetenschappelijk aannemelijk behoren te zijn. De alternatieve geneeskunde bestaat per definitie uit behandelingen en diagnostische methoden die op zijn best placebogeneeskunde zijn. Bewijzen dat die beter werken dan een geloofwaardig placebo zijn er niet.

De alternatieve artsen proberen hun gebrek aan deugdelijke bewijzen op allerlei manieren te maskeren. De zes belangrijkste alternatieve artsenorganisaties (samen nog geen 900 artsen en tandartsen) hebben zelfs een ‘position paper’ (te verkrijgen via de websites van VHAN en ABNG-2000) opgesteld, waarin ze betogen dat hun activiteiten eigenlijk gezamenlijk een specialisme vormen, vergelijkbaar met dat van een internist, chirurg of huisarts. Zij protesteren tegen het plan, omdat zij er terecht een ondermijning in zien van hun bewering dat ze meer doen dan wat elke lekentherapeut, of die nu acupuncturist of magnetiseur is, ook kan en doet.

Veel van de bezwaren richten zich tegen de extra kosten en de uitvoerbaarheid van de maatregel. Er zijn echter tal van artsen die al btw betalen over bijvoorbeeld keuringen en cosmetische behandelingen, en tal van ondernemingen hebben te maken met meerdere btw-tarieven. Met die extra kosten valt het wel mee. Men heeft ook meer aftrekmogelijkheden. Het is daarom niet eens zeker of het plan wel tot kostenverhoging zal leiden.

De VtdK neemt geen standpunt in wat betreft deze financiële aspecten. De uitvoerbaarheid staat of valt met de eerlijkheid van de alternatieve artsen. Die moeten zelf weten of het iets is dat tot hun reguliere opleiding behoort of niet. Dat zij massaal gaan frauderen om hun patiënten een klein voordeeltje op staatskosten te bezorgen, wil de VtdK niet op voorhand veronderstellen.

De VtdK steunt het plan van ‘Aanpassing btw-vrijstelling medische diensten’, maar hoopt dat dit slechts een eerste serieuze stap is op weg naar de totale scheiding van enerzijds geneeskunde die in deugdelijk wetenschappelijk onderzoek bewezen is en anderzijds alle andere behandelwijzen. Een veel belangrijker stap zou zijn dat de verzekeringen niet meer aan koppelverkoop doen, dat wil zeggen dat zij ophouden in aanvullende verzekeringen reguliere en alternatieve behandeling als een geheel aan te bieden.

Het minuscule groepje bekende alternatieve artsen en tandartsen (circa 1350 personen, nog geen 2% van het totaal) maakt luidruchtig bezwaar tegen het intrekken van hun privileges, maar de VtdK hoopt dat de overheid en het parlement zich daardoor niet laten intimideren.

Voor een overzicht van alle artikelen over btw en alternatieve geneeskunde,
zie  Alweer uitstel voor btw op kwakzalverij.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 29 maart 2017

Het OM heeft de aangifte van de VtdK tegen magnetiseur Van Dommelen geseponeerd omdat er niet voldoende hard bewijs zou zijn. Dat is vreemd.

artikelen - 06 januari 2017

Alternatief genezers proberen via een vermelding in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs via een omweg aan rijkssubsidie te komen.

artikelen - 16 november 2016

Op 1 oktober 2016 vond het Symposium ‘BTW voor kwakzalvers, een gerechtelijke dwaling?’ plaats. Hier vindt u een kort verslag mét video's.