De trucendoos van Roland Pluut: kwakzalverij als dekmantel

Ik heb het altijd als een van mijn grootste prestaties op het gebied van de kwakzalverijbestrijding beschouwd, de ontmaskering van een drietal nieuwe ‘charitatieve’ gezondheidsfondsen in 2000, maar hield aan die prestatie tegelijkertijd een bittere nasmaak over omdat ik er nooit achter was gekomen wie toch het meesterbrein achter deze trucendoos was.
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 21 dec 2013

Downloads

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "RECTIFICATIE

Dit artikel bevat de volgende feitelijk onjuiste passages die gerectificeerd dienen te worden:

Onder het kopje "De eerste jaren" is ten onrechte vermeld:

"In augustus 1999 was in Zürich (Zw.) de Stiftung United Organisations Health Care (UOHC) opgericht, met vooral Nederlanders in het bestuur, onder wie de oud-politieman Joep van der Wolk, de arts-acupuncturist W.L. Pluut-Lin en Ronald Pluut, consultant".

In het bestuur van UOHC (Zwitserland) zaten niet voornamelijk Nederlanders. Pluut is nooit bestuurder van UOHC geweest. Pluut-Lin is in 2008 bestuurder geworden van de eerst later opgerichte Oostenrijkse stichting UOHC en is nooit bestuurder geweest van de Zwitserse stichting UOHC.

Onder het kopje "Stand van zaken 2013" is ten onrechte vermeld:

"De bestuurders Schuitemaker en Lagerweij kregen steeds meer tegenzin tegen het contractueel onvermijdbare betalen van forse bedragen aan Pluuts Zwitserse holding UOHC en gaven er in 201 de brui aan".

UOHC is een stichting, waarbij Pluut bestuurlijk niet betrokken is (geweest).

Eveneens onder dit kopje wordt vermeld dat Zhupeng Luo een aangenomen kind van Pluut en Pluut-Lin is. In werkelijkheid is hij hun pleegkind.

Onder het kopje "Korte schets relevante bedrijven en stichtingen" is ten onrechte vermeld:

"MaxiDelta is het bedrijf van Ronald Pluut, gevestigd in Den Haag en opgericht in 1991. Het bedrijf heeft uitsluitend Chinese werknemers, waaronder zijn vrouw Pluut-Lin en richt zich met adviezen over fondsenwerving voor goede doelen op Nederland en China. Het biedt daarna project-organisatie en ‘direct marketing'. Naast de directeur telt het bedrijf 5 (Chinese) personeelsleden. De website stelt: ‘Maxi Delta has specialised in fundraising for charities. Both by raising new donors as to maximise the gift level of donors'. De kwakfondsen zaten lange tijd vast aan dit bedrijf, dat voor ‘geringe prestaties en diensten' grote sommen gelds in rekening bracht, aldus enkele oud-bestuursleden tegen Argos. Hun eveneens contractueel verplichte zwijgplicht verhinderde hen vrijuit te spreken over die situatie, waarvan zij zich met veel moeite (en hoge kosten) hebben losgemaakt."

De stelling dat de bedoelde fondsen voor geringe prestaties en diensten grote sommen gelds aan Maxi Delta B.V. dienden te betalen vindt onvoldoende steun in de feiten.

Verder is onder het kopje "Bespreking" ten onrechte gesuggereerd dat Pluut betrokken is geweest bij de oprichting van de Stichtingen Artrose Zorg, SWIBG en Stichting Kankerbehandeling en -Preventie. Van een dergelijke betrokkenheid van Pluut is niet gebleken.

Bij vonnis d.d. 27 mei 2014 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam bevolen deze rectificatie openbaar te maken via de toevoeging aan de digitale weergave van dit artikel."

Groot was mijn opwinding dan ook, terwijl ik al zeker tien jaar niet veel meer had vernomen van die 'kwakfondsen', toen ik de uitzending van het onderzoeksjournalistieke radioprogramma Argos van 18 mei 2013 beluisterde. Dankzij grondig speurwerk bracht dat nieuwe feiten aan het licht en vielen de stukjes van de legpuzzel op hun plaats. De initiator van deze drie en later nog een aantal andere 'goede doelen fondsen' is de Haagse zakenman en communicatieadviseur Roland Pluut, gehuwd met de Chinese acupuncturiste Pluut-Lin. Een uitzending van Radar op 28 november 2011, waaraan ik destijds niet al te veel aandacht had geschonken, had ook al nadere feiten aan het licht gebracht...

Het gehele artikel, dat recent verscheen in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, is als PDF-bestand bijgevoegd (zie de link rechtsboven aan deze pagina).


Lees ook