UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Rob Koene, Frits van Dam en Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 25 december 2008

De geloofsbrieven van Jan Keppel Hesselink

In haar strijd tegen kwakzalvers komt de VtdK wonderlijke vogels tegen. Waarzeggers, wonderdoeners, fysiotherapeuten die hun heil zoeken in orthomanuele therapie, huisartsen die geloven in acupunctuur of genezende doekjes. Maar een van de wonderlijkste vogels is toch wel Jan Keppel Hesselink. Trots als een pauw stapt hij rond in de alternatieve volière als professor in de farmacologie aan de Universiteit van Witten/Herdecke in Duitsland. De VtdK heeft zo haar twijfels en ging op onderzoek uit.

De geloofsbrieven van Jan Keppel Hesselink

Bij de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie is hij niet bekend en ook de hoogleraren aan de Nederlandse Universiteiten kennen geen professor Keppel Hesselink. Hoe zit dat nu precies?

Jan Keppel Hesselink is basisarts en acupuncturist. Hij heeft een praktijk voor neuro-acupunctuur in Soest. Hij is ook voorzitter van de Stichting IOCOB (Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelvormen). Het doel van deze stichting is het bevorderen van Complementaire en Alternatieve Methoden (CAM) en de integratie ervan met de reguliere geneeskunde.

Elders op onze site leest men: ‘De in juli 2004 opgerichte stichting is gekoppeld aan het ORES Instituut voor Neuroacupunctuur te Soest, waar men zich toelegt op acupunctuurbehandeling van neurologische ziekten. De IOCOB geeft ‘onafhankelijke’ voorlichting en het ORES Instituut behandelt. De lijst van geschikt bevonden aandoeningen voor acupunctuur telt onder meer: MS, beroerte, kanker, Parkinson, posttraumatische dystrofie, spasticiteit, ruggenmergsletsel, migraine, spierziekten, tenniselleboog en chronische pijn. Men tracht zijn klantenkring uit te breiden door relevante patiëntenverenigingen te verzoeken op hun eigen sites naar de website van IOCOB te linken.’

Keppel Hesselink wordt als een belangrijke vertegenwoordiger van de alternatieve wereld beschouwd. Zo trad hij op als de enige medisch adviseur en commentator in het NCRV programma Uitgedokterd!?, een programma over alternatieve behandelwijzen, waarop wij uitgebreide kritiek hebben geleverd en waaraan wij vanwege de misleidende voorlichting in 2008 de Meester Kackadorisprijs toekenden.

Keppel Hesselink afficheerde zich in dit tv-programma als professor. Hiermee probeert hij de indruk te wekken een gerenommeerde, medische wetenschapper te zijn, die met gezag over zijn onderwerp kan spreken. Hij zet daarmee zijn publiek op het verkeerde been. Zijn uitspraken gaan immers over onderwerpen die niets met de reguliere geneeskunde te maken hebben. Alternatieve behandelaars die medische diploma’s en titels op een dergelijke manier misbruiken misleiden het publiek en hun patiënten in ernstige mate. De informatie die we inwonnen bracht ons ertoe hem een ‘nepprofessor’ te noemen. Keppel Hesselink heeft ons bij herhaling gevraagd om te stoppen met het in twijfel trekken van zijn professoraat; hij beschouwt het als een affront. Maar oordeelt u zelf. Wij hebben een gedetailleerde analyse gemaakt van zijn status als wetenschappelijk onderzoeker en als professor.

Onze analyse bestaat uit drie afzonderlijke delen, namelijk

DEEL 1: De Universiteit van Witten/Herdecke
Wetenschappelijk en financieel modderfiguur

De PrivatUniversität Witten/Herdecke bestaat sinds 1980 en werd in 1990 door de Bondsrepubliek erkend. Het is een sterk antroposofische georiënteerde instelling met vier studierichtingen: ‘filosofie en cultuurreflectie’, economie, geneeskunde en tandheelkunde. Ze staat er niet goed voor: weinig onderzoek en veel uitval onder de studenten en chronisch geldtekort, en een hele stoet van financiers en hervormingsgezinde bestuurders die het bijltje erbij neergooien.
lees verder…

DEEL 2: De wetenschappelijke doopceel van dr. Jan Keppel Hesselink
Geen echte farmacoloog en nauwelijks publicaties

Bij Witten/Herdecke heeft Keppel Hesselink niets naspeurbaars op onderzoeksgebied gepresteerd en daarbuiten is zijn wetenschappelijke productie uiterst mager en ver onder het minimumvereiste voor een hoogleraarschap aan een echte universiteit.
lees verder…

DEEL 3. Jan M. Keppel Hesselink in het luchtledige
Hoe een verweesde apl.-professor toch nog onderdak vond.

Jan Keppel Hesselink is ‘apl.-professor’ aan de Universiteit van Witten/Herdecke. Hij is daar niet in dienst, maar geeft enkele lessen en staat op de website bijgeschreven bij een leerstoel waar hij niets mee te maken heeft.
lees verder….

Samenvattend

Jan Keppel Hesselink is geen wetenschappelijk onderzoeker, hij is geen farmacoloog, laat staan moleculair farmacoloog. Hij heeft nooit zelfstandig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hij mag dan een bijzonder soort Duitse professor zijn aan een vreemdsoortige universiteit, maar hij voldoet op geen enkel terrein aan de in Nederland gebruikelijke vereisten voor een hoogleraarschap, zelfs niet als men daarvoor zeer milde criteria aanlegt.

Professor is in Nederland geen beschermde titel. Wij zouden tegen zijn titulatuur dan ook niet in het geweer zijn gekomen ware het niet dat Keppel Hesselink deze gebruikt om zijn opvattingen over niet-reguliere behandelwijzen kracht bij te zetten. Zoals wij hier in deze artikelen hebben aangetoond, gebruikt hij deze titel ten onrechte, althans naar Nederlandse maatstaven anno 2008 voor hoogleraren farmacologie. Wat is hij dan wel? Er zijn in Nederland ruim 300 basisartsen met een acupunctuurpraktijk. Daar is hij er gewoon een van, niet meer en niet minder.

Naschrift 7 januari 2009. In Deel 3 kunt u iets lezen over de reactie van dr. Jan Keppel Hesselink.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Rob Koene, Frits van Dam en Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 17 januari 2024

De bijscholingscursus ‘completere’ tandarts van bedrijf Bio-basics stroomt over van kwakzalverij zoals acupunctuur en ozontherapie.

tijdschrift - 15 januari 2024

Symposiumverslag: Mogelijkheden en beperkingen van fysiotherapie.

artikelen - 25 oktober 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Antivaxers ontvingen miljoenen van Amerikaanse charitatieve instellingen / Het Center for Inquiry waarschuwt Amerikaanse senaat voor zelfregulering homeopathie.