Australisch overheidsadviesorgaan: `homeopathie werkt niet´

Er is geen betrouwbaar wetenschappelijk bewijs dat homeopathie werkt, concludeert het belangrijkste gezondheidsadviesorgaan van de Australische regering, de Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC).
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 22 apr 2014

Deze conclusie is half april onderbouwd vastgelegd in een conceptrapport. Tot eind mei kunnen commentaren erop worden ingeleverd. Een definitieve versie gaat vervolgens naar de Australische regering en parlement. De commissie, onder leiding van Paul Glasziou, hoogleraar evidenced based medicine (EBM) aan de Bond University in de staat Queensland, baseert haar rapport op zelf geselecteerde medische literatuur (met name een zestigtal overzichtsstudies). Ook zijn artikelen bekeken die aanhangers van homeopathie desgevraagd hebben aangeleverd. De commissie meldt dat tevens is gekeken naar twee overheidsstudies die de afgelopen jaren zijn gemaakt: één in opdracht van de Britse overheid en een in opdracht van de Zwitserse. De Britse studie is in 2010 opgesteld door de wetenschapscommissie van het Britse House of Commons, met als eenduidige conclusie dat homeapathie niet werkt. Het inmiddels fel bekritiseerde Zwitserse rapport (in 2012 in Engelse vertaling verschenen) waarnaar wordt verwezen, komt tot een tegenovergestelde conclusie. Het werd opgesteld door twee Duitse homeopathie-aanhangers, Gudrun Bornhöft en Peter Matthiessen, van het alternatieve, niet-objectieve Zentrum für Integrative Medizin van de Universität Witten GmbH, in Witten/Herdecke bij Dortmund.

De Australische werkgroep van het NHMRC's komt tot eenzelfde conclusie als indertijd de Britse onderzoekers. De NHMRC schrijft: `Uit onze analyse van de humane onderzoeken blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat homeopathie werkt voor de door ons onderzochte aandoeningen.´

Het gaat om een trits aandoeningen: 68.

Australiërs zijn gek op alternatieve behandelwijzen als homeopathie. De NHMRC schat dat twee derde van de Australiërs (wel eens) complementary medicines (CM) gebruikt. Ze geven daar jaarlijks bijna drie miljard euro aan uit. In een uitgebreide folder, die ook half april is verschenen, geeft de NHMRC aanwijzingen hoe artsen gesprekken zouden kunnen voeren met hun patiënten over alternatieve behandelingen onder meer over de effectiviteit en de bijwerkingen ervan. 

Het Australische homeopathierapport is een aanradertje voor ZonMw, voor met name de studiegroep die recentelijk een advies uitbracht over complementaire behandelingen. Een van de opstellers ervan, Hans Jeekel, vindt dat, ondanks het inmiddels oneindig aantal wetenschappelijke bewijzen dat het niet werkt, homeopathie `nog een kans moet krijgen.´

Lees ook