UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Frits S.A.M. van Dam en Cees N.M. Renckens | Geplaatst: 16 september 2013

Alternatieve artsen proberen via rechter btw te ontduiken

Op 18 september dient in Den Haag een kort geding van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG).

De Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) is een 400 leden tellende artsenclub van homeopaten, natuurartsen en neuraaltherapeuten. Deze vereniging maakt bezwaar tegen de dit jaar ingevoerde btw-heffing van 21% op alternatief-geneeskundige diensten en roept haar leden op om met een stethoscoop om de nek in grote getale naar Den Haag te komen. In een persbericht geeft de AVIG zijn argumenten al prijs en deze bestaan uit een aanzienlijk aantal onjuistheden.

Europese richtlijnen

AVIG beweert dat de btw-heffing indruist tegen Europese richtlijnen, terwijl het omgekeerde het geval is: op diensten, die geen ‘gezondheidskundige waarde’ hebben (zoals alternatieve geneeswijzen en kosmetische chirurgie) moet juist van Europa btw worden geheven. Onze wetgever heeft de afbakening van echte geneeskunde ten opzichte van alternatieve geneeskunde duidelijk gedefinieerd: slechts die geneeskunde is vrij van btw die wordt onderwezen op opleidingen, die leiden tot in de wet BIG erkende diploma’s en beroepen.

Eén soort arts

AVIG beweert dat haar leden – men noemt zich ‘CAM-arts’ – voor 90% dezelfde geneeskunde bedrijven als reguliere artsen. Dat is een flagrante onwaarheid: de hulpzoeker komt niet naar de homeopaat voor aspirine of penicilline, maar wil zijn ultraverdunde en schokschuddend bereide remedie (Hamamelis, Arsenicum, Symphytum etc.) en de patiënt die zich naar een acupuncturist of manueel arts begeeft, wil geprikt respectievelijk gekraakt worden.

Alternatieve artsen, tenzij ze geregistreerd zijn als huisarts of specialist (een minderheid), vullen hun dagen met onbewezen geneeswijzen. Genoemde minderheid is inderdaad klein: op de plm. 13.000 BIG-geregistreerde huisartsen zijn er slechts 285 die een alternatieve geneeswijze beoefenen (statistiek medio 2013).

Wens van patiënt

AVIG heeft er belang bij de populariteit van alternatieve geneeskunde te overdrijven, omdat men daarmee bij politici angst voor kritiek op alternatieve geneeskunde opwekt. Zij zullen dan vrezen kiezers kwijt te raken. AVIG beweert dat in 2009 9,2 % van de Nederlandse bevolking een alternatieve genezer bezocht. Dit getal is misleidend, het is de resultante van optelling van bezoek aan alternatieve genezer / niet de eigen huisarts 6,6 % en 2,6 % bezoek aan de eigen alternatieve huisarts (meestal gewoon voor de pil, een brilrecept etc. en vlgs. CBS-cijfers slechts in 11% voor een alternatieve therapie). De CBS-cijfers van 2012 geven een beter beeld: nog maar 5,7% van de Nederlanders bezocht toen een alternatieve genezer / niet de eigen huisarts, welk getal sinds 1990 niet meer zo laag is geweest, terwijl slechts 0,27% van de bevolking in 2012 een alternatieve behandeling bij de eigen huisarts onderging.

De Amerikaanse cijfers van 40% bezoek aan CAM-artsen zijn afkomstig van pro-alternatieve onderzoekers en zijn zo hoog omdat yoga, gebed en vitamineslikkerij worden meegeteld.

Conclusie

De belastingmaatregel betreffende btw-heffing op niet werkzame geneeswijzen is niet in strijd met Europese regels, treft slechts een fractie van onze bevolking die sowieso hun heil beter in de reguliere zorg zouden kunnen zoeken, is gunstig voor de schatkist en kan – analoog aan de accijns op tabak – het gebruik van alternatieve geneeswijzen afremmen en zo de kans op schade verkleinen. Wij hopen dat de landsadvocaat de argumentatie van de AVIG doorziet en zo de rechter ervan kan overtuigen dat de met een parlementaire meerderheid aangenomen belastingwet overeind blijft.

Frits S.A.M. van Dam en Cees N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 11 september 2021

Het ledenaantal van vier verenigingen van alternatieve artsen is verder gedaald, met name die van de arts-acupuncturisten.

artikelen - 02 mei 2021

Voormalig CDA-Kamerlid Sabine Uitslag is de drijvende kracht achter een publiciteitsoffensief voor integrale geneeskunde.

artikelen - 20 april 2020

Het coronavirus is het nieuwe verdienmodel geworden van alternatieve behandelaars, ze zijn er massaal opgedoken.