Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij – 2012, 1

Inhoud Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij – Jaargang 123, 2012, 1

 • Het PROMETA™ protocol ontmaskerd als placebobehandeling (pag. 1)
 • Geen eerherstel voor Engelands beruchtste homeopaat (pag. 4)
 • Bloedzuigertherapie (pag. 6)
 • ZonMw’s scheve schaats (pag. 9)
 • Lopende Zaken (pag. 13)
 • Jaarvergadering en Symposium (pag. 15)
 • Kwakzalverij, overbehandeling en marktwerking in de zorg (pag. 16)
 • Handelaren in Twijfel (pag. 21)
 • Wij zijn ons brein (pag. 25)
 • Ad Hominem (pag. 31)
 • Onder de Maat (pag. 36)
 • Correspondentie (pag. 39)

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij