UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 04 augustus 2010

Encyclopedie: Kwakzalverij met apparaten tegen kanker

Er zijn heel veel wonderlijke apparaten waarvan beweerd wordt of werd dat ze ziekte kunnen genezen of opsporen.

Elders vindt u een
algemene inleiding over kankerkwakzalverij
, en lijsten met
kruiden en
andere kwakzalversmiddelen tegen kanker,
diëten tegen kanker,
psychologische en paranormale behandelingen van kanker en
alternatieve tests voor kanker.

Twee dozijn specifieke apparaten staan hieronder in een lijst; u kunt ook doorscrollen naar de gedetailleerdere beschrijvingen.

Kort overzicht

Aktis
Bemer 3000
BERT, Bio-Energy Regulatory Technique|
Bioresonantie
Chi-machine
CIUM-frequentietherapie
Hulda Clark en haar zappers
CLT CytoLuminescent Therapie
Computron
Cytotron
Electro Cancer Therapie (ECT)
EPFX Quantum Biofeedback
Kleurentherapie volgens Brooker
Molecular Enhancer
Multi Wave Oscillator
Oxygen-Ion-3000
Pap-Imi Therapie
Prioré
Resonantietherapie van de Stichting Vital Energy in Ten Boer en van het Natuur Geneeskundig Centrum Energy Healing bv te Veldhoven
Rife
Samuels
Swingzapper
Starlight
Zoetron

Rond het begin van de twintigste eeuw werden er ‘elektrische halskettingen’ en dergelijke verkocht, maar speciaal de uitvinding van de radio heeft in de kwakzalverij voor veel inspiratie gezorgd. Ongeveer een jaar nadat Guglielmo Marconi in 1909 de Nobelprijs voor Natuurkunde kreeg voor zijn ontdekking van de radio, verschenen de apparaten van Abrams, die met een eenvoudige afstemeenheid ziekte konden detecteren. De ontdekking van de röntgenstralen heeft niet tot navolging geleid in de kwakzalverij, mogelijk omdat het vormen van geloofwaardige beelden van het inwendige van de mens niet goed te imiteren valt (de ‘scanners’ en de MRI zijn daarentegen weer wel nagebootst). De ontdekking van radioactiviteit korte tijd later resulteerde in de verkoop van ‘gezonde’ radiumhoudende drankjes, die inmiddels weer vergeten zijn. De toestellen van Abrams werden geperfectioneerd in die zin dat verbeterde versies werden aangeprezen voor het aanwijzen van de juiste geneesmiddelen of zelfs het genezen van ziekten. Opvolgers waren de toestellen van Delawarr en Drown en rond 1950 de elektroacupunctuur volgens Voll. Daarna ontstond een wildgroei aan apparaten en methoden (Vegatest, BICOM, MORA en nog veel meer). Ook de ideeën van Delawarr en Drown dat men met met dergelijke apparaten niet alleen ziekten kon opsporen, maar dat het apparaat ook genezing tot stand kan brengen door de verkeerde trillingen te ‘vernietigen’ of de goede trillingen te ‘versterken’ maakten weer opgang. Het gaat hierbij om de zogeheten bioresonantie. Daar zijn ook heel variaties op. De desbetreffende trillingen zijn nog nooit door serieuze wetenschappers aangetoond. Bij een derde groep apparaten beroept men zich op de denkbeelden van Reich, Tesla, Lakhovsky en Rife. Ook deze worden aangeduid met bioresonantie. De zappers van Hulda Clark zijn misschien een groep apart. Clark dacht dat alle ziekten veroorzaakt werden door een Zuidoost-Aziatische parasiet, en dat de dodende stralen uit haar op een batterijtje werkende zappers de parasieten uitroeien.

Voor algemene voorlichting over elektromagnetische therapie zie de site van de American Cancer Society en het artikel ‘Questionable methodes of cancer management: electronic devices‘.

Het aantal verschillende Rare Apparaten is enorm. Vele worden aangeprezen tegen een groot aantal of eigenlijk alle aandoeningen. Bovendien zijn er ook nogal wat apparaten die, in de trant van elektroacupunctuur beweren dat ze heel veel ziekten kunnen detecteren: Prognos, NES, biotensor, QXCI, enzovoorts. Hieronder volgt een overzicht van een twintigtal machines of apparaattherapieën waarvoor expliciet en hoogstwaarschijnlijk volkomen ten onrechte wordt geclaimd dat zij kanker kunnen genezen.

Aktis: een soort Cytotron (zie hieronder). Zie verder de Rare Apparaten van Skepp

Bemer 3000: Een uiterst prijzig matje dat zwakke laagfrequente magneetvelden zou produceren die tal van heilzame werkingen zouden hebben. De producent is diverse malen door de Reclame Code Commissie veroordeeld wegens leugenachtige reclame. Voor zover bekend hebben elektromagnetische velden pas effect wanneer ze hetzij erg sterk zijn, hetzij de frequentie van zichtbaar licht of hoger hebben. Zie verder het artikel ‘Weer een wonderapparaat: De BEMER 3000‘.

BERT, Bio-Energy Regulatory Technique: een van de vele namen voor elektroacupunctuur-achtige diagnostische systemen. Zie verder de Rare Apparaten van Skepp.

Bioresonantie: Een aan elektroacupunctuur verwante pseudowetenschappelijke techniek. Verschillende soorten elektronische omgevingsruis worden aangezien voor goede en slechte trillingen van het lichaam (de lichtnetfrequentie is ‘goed’), en op basis van een onzinnige theorie worden dan de slechte trillingen zogenaamd geneutraliseerd. De filosofie is ongeveer dat je een knarsende machine kunt herstellen door wat tegenknarsen te laten horen. Zie verder elders op deze website. Een goed overzicht staat op Wikipedia (een voorbeeld van een artikel waarvan de Nederlandse versie verreweg de beste en uitvoerigste is van alle versies in verschillende talen).

Chi-machine: kennelijk een soort warmtelamp. Zie verder de Rare Apparaten van Skepp.

CIUM-frequentietherapie: CIUM staat voor Creative Intelligent Universal Matter, en is een bedenksel van de Duits-Venezolaanse Hans Joachim Kempe (alias His Royal Highness Hans Ibn Sina Al Kempe Prof. Dr. Joachim Al-Kempe sa Iligan-Pilimpinas, 1943 -; hij is een zelfbenoemd opperhoofdje van een nergens erkend microstaatje in de Filipijnen). Kempe houdt zich ook bezig met ‘waterbehandeling’ en koude kernfusie. De CIUM-methode is een soort bioresonantie, die gebruik maakt van apparaten genaamd PXL-100, de Genopuls 62-BEST, de CIUMTEC 500, de Vitawave 1188 en meer van dat moois. 

Hulda Clark en haar zappers: zie elders op deze site en de Rare Appraten-site van Skepp. Voor zappers in het algemeen, zie hier. Lees ook het artikel ‘The Bizarre Claims of Hulda Clark‘ van Stephen Barratt op de Quackwatch site.

CLT CytoLuminescent Therapie: zie elders op deze site en ook de Rare Apparaten van Skepp. In 2008 is de kliniek waar deze therapie werd aangeboden gesloten, en Paschal Carmody is uit het artsenvak gezet.

Computron: een variant van de Vegatest / elektroacupunctuur. Zie Rare Apparaten van Skepp.

Cytotron: een apparaat dat uiterlijk enigszins lijkt op een MRI-machine, maar met radiogolven (althans, dat zegt de maker) werkt. Zie verder elders op deze website.

Electro Cancer Therapy (ECT): in de jaren 1970 ontwikkeld door de Oostenrijkse arts Rudolf Pekar (1911 – 2004). Andere namen zijn Bio-elektro-therapie (BET) volgens Pekar, elektrochemische tumortherapie (ook ECT), percutane bio-elektrotherapie PET, zwakstroomtherapie, galvanische therapie etc. Bij deze therapie laat men gelijkstroom via de huid door de tumor gaan. Er kunnen hierbij eerstegraadsverbrandingen optreden. Bewijs voor werkzaamheid is er niet. In reclame voor deze therapie kan men gewichtig klinkende onzin lezen zoals: ‘Rond kankercellen bestaan er gepolariseerde elektromagnetische velden; de kankercellen kunnen worden vernietigd door de polarisatie om te keren door middel van gelijkstroom zodat de energiestroom van het lichaam genormaliseerd wordt en zodoende het zelfgenezend vermogen en het immuunsysteem geactiveerd wordt.’ Een bedrijf dat dit apparaat maakt, vervaardigt ook de Theracell-100, als opvolger van de Rehatron (een imitatie van de Pap-Imi, zie hieronder). Er worden echter voor de Theracell-100 geen kankerclaims gemaakt.

EPFX Quantum Biofeedback: de maker(s) van dit apparaat claimden dat het ernstige ziekten kon genezen, maar de FDA heeft in 2007 ingegrepen. Een van de betrokkenen, William C. Nelson (1951 – ), was een Hamer-imitator. Zie ook de Rare Apparaten van Skepp en Quackwatch.

Kleurentherapie volgens Brooker: De Nieuw-Zeelander Don Brooker bedacht een versie van bioresonantie (met wichelroedes en gekleurde draadjes) en claimde dat hij er honderden ziekten mee kon genezen, waaronder 60 met name genoemde vormen van kanker. Zie verder het encyclopedie-artikel hierover.

Molecular Enhancer: op de site van Dan Dial’s Molecular Enhancer is een pdf-document te vinden, getiteld Cancer Electromagnetic Frequency Therapy, waarin wordt gesuggereerd dat er kanker mee genezen kan worden. Het gaat om een zogeheten plasmabol die aangelicht wordt als men de voeten op een matje met een hoogfrequente spanningsbron zet. Een spanningszoeker zoals in een schroevendraaier voor elektrisch werk, maar dan in het groot. Mogelijk een variant van de Violet Ray Machine (zie hieronder). Zie ook de Rare Apparaten bij Skepp.

Multi Wave Oscillator (MWO): Dit apparaat wordt ook wel Multiwave Oscillator genoemd, of Multi-wave Oscillator of Multiple Wave Oscillator. Het is ergens tussen 1924 en 1933 bedacht door de naar Frankrijk geëmigreerde Rus Georges Lakhovsky (1869 – 1942). Het meest opvallende kenmerk van het apparaat bestaat uit twee antennes die verbonden zijn met stelsels van concentrische open koperen ringen. Lakhovsky had een plant geïnfecteerd met een tumorvormende bacterie (Agrobacterium tumefaciens), en hij meende dat hij de plant ook weer met een soort radiogolven genezen had. Het is niet duidelijk of hij daarna of daarvoor zijn theorie over het ontstaan van ziekte heeft bedacht. Lakhovksy meende dat cellen bestaan uit protoplasma dat ‘mineralen en zuren zoals ijzer, chloride en fosfor’ bevat, en dat de cellen daardoor konden trillen en wel met een frequentie veel hoger dan die van röntgenstralen (dus meer dan een miljard gigahertz). Normaal worden de cellen aan het trillen gehouden door de (toen net ontdekte) kosmische stralen, dacht Lakhovsky. Cellen worden ziek als hun trillingen te zwak zijn vergeleken met de foute trillingen van microben die de cellen aanvallen.

Daarom kan de gezondheid bevorderd worden door de cellen te helpen. Lakhovsky legde dit in 1925 uit in een blad voor radiotechniek. In dat blad noemde hij het apparaat trouwens Radio-Cellulo-Oscillator. Voor zover valt na te gaan produceert het toestel witte ruis van radiogolven met een frequentie tussen ongeveer 10 kilohertz en 10 gigahertz, waaruit kennelijk elke cel maar de eigen frequentie moet zien te peuren. De theorie raakt natuurlijk kant nog wal, en is zelfs innerlijk tegenstrijdig, want de microben worden zo evengoed geholpen als de cellen van het menselijk lichaam.

Lakhovsky zou helemaal vergeten zijn, als de natuurkundige Robert C. Beck (1925 – 2002) in 1964 niet zo’n Lakhovsky-machine had gevonden en die tussen 1986 en 1994 had ‘verbeterd’. Tegenwoordig zijn er veel versies van dit apparaat en een van de verkopers in Nederland (die met ongeveer twee dozijn natuurgenezers adverteert die zijn apparaat gebruiken) suggereert dat het helpt bij blaaskanker, borstkanker, darm- en leverkanker, huidkanker, keelkanker, leukemie en lymfeklierenkanker. Verder zou het ding ook helpen bij artritis, astma, ziekte van Bechterew, chronische vermoeidheid, diabetes, fracturen, hartstoornissen, hoodpijn, migraine, ontstekingen, psychische klachten en reuma. Afhankelijk van de uitvoering betaalt men 2500 tot 5500 euro (incl. BTW) voor het apparaat.

Oxygen-Ion-3000: dit apparaat zou geïoniseerde zuurstof produceren, wat bij tal van ziekten waaronder kanker zou kunnen helpen (volgens de makers). Zie verder de Rare Apparaten van Skepp.

Pap-Imi Therapie: voluit Pap Ion Magnetic Induction methode, bedacht door de fysicus Panagiotis (Panos) T. Pappas (30 mei 1947 -). Het apparaat wekt op een primitieve manier hoogfrequente wisselstroom op die door een spiraal met twee lussen wordt gevoerd, waarmee de patiënt wordt blootgesteld aan een krachtig radiosignaal van de middengolf (ca. 700 kHz). Binnenin het apparaat zit een lawaaiig, ozon producerend vonkmechanisme om de hoge frequenties op te wekken. Volgens de uitvinder is het apparaat toegelaten voor diathermie, maar dat is voor kanker geen zinvolle behandeling. Dit toestel werd door Millecam Lotje genoemd, en nog steeds is er een Nederlandse arts (anders dan Jos K.) die dit apparaat gebruikt, maar die op zijn website toegeeft niet te snappen hoe het werkt. Het wordt ook voor een groot aantal andere klachten gebruikt: aids, artritis, artrose, astma, botbreuken, bursitis, diabetes, dystrofie, fibromyalgie, gordelroos, hepatitis, hernia, hartklachten, hoge bloeddruk, longziekten, lymeziekte, lupus, migraine, prostaatklachten, rugpijn, sportletsels, staar, ziekte van Pfeiffer. Op de site van Pappas zelf kan men nalezen dat de werking zou berusten op bepaalde kernreacties die door de alchemist Louis Kervran beschreven zijn, maar die volgens de gevestigde wetenschap alleen in het binnenste van grote sterren plaatsvinden. Op de site van professor Panos Pappas kan men ook zien dat hij een Einstein-verbeteraar is. Er zijn diverse imitaties, onder meer de Rehatron. Zie ook de sites van Esowatch en Skepp.

Prioré of Priore: Antoine Prioré (1912 – 1983) was een radartechnicus in de Italiaanse marine. Vanaf 1944 woonde en werkte hij in Bordeaux. Daar bouwde hij nogal grote apparaten met miljoenensubsidies. De apparaten zouden met magnetische velden kanker kunnen genezen. Hijzelf zei dat hij ook mensen genezen had, maar de gegevens daarover zijn vaag. Hoe de apparaten werkten was onduidelijk, ook voor Prioré zelf. Zie verder Wikipedia. Zie voor de site van een bewoinderaar hier

Resonantietherapie van de Stichting Vital Energy in Ten Boer en van het Natuur Geneeskundig Centrum Energy Healing bv te Veldhoven: kwakzalvers claimen vaak dat ze meerdere ziekten kunnen behandelen, en deze kwakzalvers spannen de kroon. Met gedeeltelijk zelfgebouwde apparatuur behandelen ze welgeteld 119 ziekten – als we menstruatie meetellen – , waaronder ‘kanker algemeen’ en elf met name genoemde vormen van kanker. Men gebruikt in Veldhoven de R.B.R. 2006 en de Magnetic Pulser. Het eerstgenoemde apparaat is volgens de bedrijfsleiding een zelfgebouwde combinatie van de Multi Wave Oscillator van Lakhovsky (zie hierboven) en de Orgon Straler van Reich. Dezelfde waslijst van aandoeningen vindt men op de site van een kliniek in Barcelona die zich bedient van de VIBE (Vibrational Integrated Bio-photonic Energizer), een machine die het vibratieniveau van uw lichaam terugbrengt in haar (?) natuurlijke staat; het PERL Apparaat, dat ‘resonant licht’ gebruikt, hetgeen de samensmelting van licht en geluid is. Het straalt een elektrostatische geladen audiofrequentie uit; en het EMEM5 Apparaat waarvan het bijzondere is dat het een vierkante golf produceert. Met een variant op het commentaar van Nobelprijswinaar R.A. Millikan op de machines van Abrams: dit is de wartaal waarmee een tiener zijn jongere broertje zou proberen te foppen.

Rife: Royal Raymond Rife (1888 – 1971) is een grote naam in de rareapparatenwereld. Zie verder de Rare Apparenten van Skepp.

Samuels: de vrouwenarts Jules Samuels (1888 – 1975) ontwikkelde ca. 1936 een soort hoogfrequenttherapie tegen alle ziekten, ook kanker. Samuels stelde: ‘Kanker is een hormonale ziekte en ontstaat onder invloed van een te sterk werkend thyreotroop stelsel.’ Vanuit zijn kortegolvenkastje werden de golven via elektroden op het voorhoofd toegevoerd. In gewijzigde vorm bestaat er nog zo’n apparaat, de Cyclotherm 25, maar dat wordt niet meer voor kanker aanbevolen.

Swingzapper: een imitatie van de zappers van Hulda Clark. Zie verder Skepp.

Starlight: zie elders op deze site. Sinds de signalering door Skepp en de VtdK zijn de claims verminderd, maar bij Het Lichtbaken staat ‘leukemie’ nog bij de behandelbare aandoeningen.

Violet Ray Machine: een apparaat dat met een teslaspoel een hoogfrequente spanning opwekt die in een glazen buis met verdunde lucht allerlei lichteffecten opwekt waaronder violet licht. Aan het begin van de vorige eeuw (tot 1930) waren er tientallen makers van deze machines die elk in diverse uitvoeringen kwamen. Ze werden gebruikt voor oppervlakkige aandoeningen.

Een tijd lang heeft een Nieuw-Zeelands bedrijf een dergelijk apparaat geproduceerd onder de naam IFAS, en therapeuten gebruikten het als therapie tegen kanker, waarschijnlijk op basis van de gedachte dat een foute bloedsomloop de oorzaak is van alle ziekten. Zie ook ‘Healer’ faces jail term after death of cancer sufferer (2003) en Bogus Cancer Therapy Exposed (2004) en voor de claims die voor dit apparaat gemaakt worden hier.

Zoetron: Cell Specific Cancer Therapy, ook wel Zoetron-therapie, dateert uit de periode 1998-2003. Dit is een soort nep-MRI met zwakke magneetvelden, waarvan de bedenkers zeiden dat het werkte omdat het gebruik maakte van het feit dat de mitochondriën van kankercellen niet goed zouden functioneren. Een beroemd slachtoffer van Zoetron was Sylvia Millecam; de Zwitserse kliniek waar zij zich meldde in de hoop op genezing paste deze therapie toe, met als gevolg onder meer dat Millecam meende dat ze in elk geval geen kanker meer had. Zie verder Quackwatch.

 

Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 19 februari 2024

In zijn volgestouwde praktijk behandelt therapeut Rogier Zwijsen patiënten met tientallen onzinnige bioresonantie-apparaten.

artikelen - 17 juli 2023

Vijf organisaties zijn genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2023: De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, LINDA, De Nationale Gezondheidsbeurs, KRONCRV en de website Kanker.nl.

artikelen - 27 februari 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Puur bloed’-beweging bedreigt Amerikaanse dokters / Australische intraveneuze vitaminetoedieners Drip IV beboet om valse claims.