Symposium 2023Fysiotherapie en de grens met niet-reguliere behandelwijzen

Schrijf u nu in
Door: de Webredactie | Geplaatst: 21 januari 2010

De Steunstichting van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

De kersverse Steunstichting van de Vereniging tegen de Kwakzalverij wordt nu door Anton J.H. Jongbloed gebruikt om de aandacht af te leiden van de onwerkzaamheid van de Cytotron van Quress.

De Steunstichting van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

Foto: flickr/Craig Sunter

De ‘Steunstichting van de Vereniging tegen de Kwakzalverij’ is op 13 maart 2009 opgericht nadat het bestuur van de VtdK daartoe had besloten. Deze Steunstichting moet gaan fungeren als buffer voor de VtdK voor het geval de Vereniging met hoge proceskosten te maken krijgt. De voorzitter van de Steunstichting is dezelfde als de voorzitter van de VtdK, namelijk Dr. C.N.M. Renckens. De secretaris/penningmeester is Mr. Th.J. Douma, die evenals Renckens sinds 26 maart 1988 bestuurslid van de VtdK is. Een derde bestuurder is Drs. J.W.P. Schnerr. Hij was in maart 2009 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Hij is thans echter gepensioneerd en wijdt zich aan de wetenschap. Wat gulle gevers – leden én niet-leden – aan de VtdK hebben geschonken, wordt in de kas van de Steunstichting gedeponeerd. De bestuurders van de Steunstichting zullen zorgen dat het geld van de Steunstichting alleen wordt aangewend voor juridische steun en niet voor bijvoorbeeld congressen in luxe locaties.

Zoals uit het bovenstaande is op te maken, is het geheel functioneel maken van deze Steunstichting op een oor na gevild maar nog niet helemaal. De reden om er nu al over te beginnen is dat wilde fantasieën over de Steunstichting, nog voor ze goed en wel functioneert, al in omloop worden gebracht door niemand minder dan de voorzitter van de Stichting Quress (de organisatie die de Cytotron promoot), Anton Jurrien Herman Jongbloed.

Jongbloed werd in een interview met het Leidsch Dagblad gevraagd om commentaar op de kritiek die de VtdK heeft geuit en die ook, wat bondiger, in Medisch Contact heeft gestaan en in Kamervragen is verwerkt. In plaats van op enig concreet punt in te gaan, wordt er door de krant een anonieme jubelpatiënt opgevoerd die tegelijk onder behandeling is van een oncoloog, maar die meent dat haar vooruitgang aan de Cytotron te danken is. (Voor een uitgebreide analyse van het fenomeen jubelpatiënt, zie Dat mag in de krant.) Dat is een veeg teken: als men op een website in plaats van deugdelijk onderzoek slechts opgetogen verhalen van tevreden patiënten leest, dan weet men al bijna zeker dat het om kwakzalverij gaat. Verder tekende de krant het volgende op uit de mond van Jongbloed, die zichzelf als reuze beklagenswaardig afschilderde:

‘Achter de Vereniging tegen [de] Kwakzalverij steekt een steunstichting van een advocaat die ook optreedt voor de farmaceutische industrie. Die hebben er natuurlijk belang bij dat dit niet van de grond komt. Fabrikanten verdienen tenslotte miljarden aan de farmaceutische industrie.’

Dit is een ad hominem-argument en bovendien natuurlijk onzin. De Steunstichting van 2009 is geen verborgen motor achter de VtdK. De VtdK bestaat al sinds 1 januari 1881. Wie die advocaat is, is ook een raadsel, want Douma heeft zijn praktijk neergelegd. Jongbloed is rijkelijk vaag over voor wie de Steunstichting-advocaat optreedt. Douma heeft ooit wel eens een fabrikant van kunstkaaskorsten en soortgelijke was- en harsachtige producten als cliënt gehad. Dat is toch echt wat anders dan chemotherapeutica. Mogelijk heeft de journalist het niet goed opgeschreven, maar Jongbloed heeft het artikel integraal op de Cytotron-Quress-website gezet, dus hij is het kennelijk eens met de inhoud.

De VtdK wordt niet gesteund door de farmaceutische industrie en zou zulke steun niet eens accepteren of zoeken. Van de miljarden die de farmaceutische industrie aan reclame uitgeeft, komt er geen cent bij de VtdK terecht. Geen farmaceutisch bedrijf heeft ooit geld aan de VtdK gegeven of zelfs maar aangeboden. De VtdK heeft slechts de contributies en donaties van leden als inkomstenbron. Zie ook: Wie sponsort de Vereniging tegen de Kwakzalverij?

Het argument dat critici van een geneeswijze worden betaald door de farmaceutische industrie kan gevoeglijk beschouwd worden als een extra aanwijzing dat het om kwakzalverij gaat. Samen met de jubelpatiënt komt het aantal kwakpunten (zie De Cytotron van Quress: kwakzalverij in optima forma) voor Quress op 20, temeer daar dit verhaal ook aan mogelijke klanten wordt verteld (zie De onwaarheden van Quress over de Cytotron).

De doopceel van Quress

Steunstichtingen zijn niets bijzonders, daar zijn er in Nederland enorm veel van (met ‘steunstichting’ in de naam al meer dan 500); de meest keurige instellingen hebben een steunstichting.

Wie zit er eigenlijk achter Quress? Dat valt bij de Kamer van Koophandel allemaal na te lezen voor zover het Nederland betreft. Om de lezer de moeite te besparen het zelf op te moeten zoeken:

Behalve de Stichting Quress (doel: uitoefening van een praktijk voor medische zorg) met voorzitter Jongbloed is er nog Quress Rijnland BV (medische verrichtingen, bestaat sinds 29 december 2009, kapitaal 18.000 euro, dus geen eigenaar van een Cytotron van ruim drie ton) waarvan Quress BV de enige bestuurder en aandeelhouder is. Quress BV (groothandel in Cytotrons) wordt bestuurd door Blue Ocean Sailing BV ofwel Scalene Medical en die wordt weer bestuurd door Jongbloed en door Jongbloed Corporate Finance. Jongbloed Corporate Finance op zijn beurt heeft als enige aandeelhouder Jongbloed en als bestuurders de heer en mevrouw Jongbloed. Het adres volgens de Kamer van Koophandel is een ander adres in Wassenaar dan de website www.cfinance.nl vermeldt.

Zogenaamd los daarvan is er ook nog Quress Leiden BV (die zich bezighoudt met medische verrichtingen en bovendien met medische adviezen en die ook een kapitaal van 18.000 euro heeft en het adres en telefoonnummer van het Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium). Deze BV heeft als enig aandeelhouder de Stichting Administratiekantoor Rooseveltstraat, en daarvan is, u raadt het al, Jongbloed de enige bestuurder. Het adres is echter dat van een Haags acupunctuurkliniekje van de arts mw. W.Z. Lin en het telefoonnummer is dat van Scalene Medical / Quress BV in Leiden én dat van Jongbloed Corporate Finance in Wassenaar.

Quress is dus eigenlijk een wirwar van BV’s en stichtingen maar eigenlijk gewoon Jongbloed voor en na. Het is dus opmerkelijk dat uitgerekend Jongbloed duistere plannen vermoedt achter een onschuldige steunstichting!

Naschrift 21 januari 2009

Ongeveer tegelijk met publicatie van bovenstaande verscheen een persbericht van Quress dat men per 27 januari stopt met behandelingen voor artrose en kanker. Voor het persbericht zelf zie het naschrift bij De Cytotron van Quress: kwakzalverij in optima forma, voor een eerste commentaar zie het naschrift bij De onwaarheden van Quress over de Cytotron.

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 19 juni 2021

Virusvreters vormen een gat in de markt, mits ze werken. Het viruskanon Shycocan van Anton Jongbloed doet niet veel.

artikelen - 31 maart 2021

Het bedrijfje Uwin in Almere claimt met een Indiaas apparaat het coronavirus te lijf te kunnen gaan; serieuze bewijzen zijn er niet.

artikelen - 10 juni 2014

Vier jaar geleden ging Quress failliet, een bedrijf dat een wonderapparaat, de Cytotron exploiteerde. Je kan er ondermeer artrose en kanker mee behandelen.