Een Europese website met informatie over CAM en kanker

De website is gefinancierd door de Europese Unie. Het project is te vinden op http://www.cam-cancer.org.
In dit project wordt een aanzet gegeven voor een Europees gezaghebbend netwerk van experts op het gebied van kanker en CAM. Uiteindelijk doel is om clinici in Europa goed te informeren zodat zij patiënten optimaal kunnen voorlichten. Tot nu toe is er een beperkt aantal samenvattingen verschenen. Er wordt op de website veelvuldig verwezen naar de samenvattingen op de website van de National Center for Complementary and Alternative Medicine (http://nccam.nih.gov/health), die inderdaad uitgebreider en informatiever zijn dan de samenvattingen op de Europese website.

Het meest interessant is echter de uitvoerige verslaglegging van een onderzoek in een groot aantal landen in Europa naar de wijze waarop de wetgeving over CAM in deze landen geregeld is en de wijze waarop vergoeding plaats vindt. Ten slotte wordt een overzicht gepresenteerd van de prevalentie en de aard van het gebruik van CAM door kankerpatiënten in verschillende landen in Europa.

Toch ben ik bang dat dit lovenswaardige initiatief eigenlijk al een zachte dood gestorven is doordat verdere financiering ontbreekt. Dat is jammer omdat, zoals wij bij de VtdK in toenemende mate merken, kwakzalverij grensoverschrijdend is. Russische, Duitse, Belgische, Italiaanse, Kroatische en Ierse kwakzalvers hebben ons land al ontdekt. En werkt onze eigen Jomanda niet grensoverschrijdend? Een centraal informatiepunt in de vorm van een website is geen overbodige luxe.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij