Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 29 mei 2001

Alternatieve tandheelkunde IV

Een verouderde theorie uit de geneeskunde is nog springlevend in de alternatieve tandheeldkunde.

In de jaren ’60 werd er in de gewone geneeskunde veel waarde gehecht aan focusdiagnostiek. Men zocht naar chronische ontstekingshaarden, die verantwoordelijk werden gesteld voor talrijke problemen, variërend van darmziekten, hartklachten, reumatische aandoeningen tot onvruchtbaarheid etc. Tegenwoordig wordt er geen waarde meer gehecht aan deze foci (die met name in de mond en het keel-neus-oor-gebied werden gezocht) en is deze theorie beland op de puinhopen van de geschiedenis van de geneeskunde. Het is thans vooral de elektroacupunctuur die de focusdiagnostiek voor de vergetelheid lijkt te behoeden. Zo staat in het Handboek voor acupunctuur (1978, Ankh Hermes) van de tandarts Alphons van den Burg vermeld, dat een herniapatiënt alvorens een operatie te ondergaan eerst op haarden moet worden onderzocht. Ook waarschuwt deze auteur in ditzelfde boek tegen het trekken van bepaalde kiezen bij vrouwen omdat daardoor een grote kans op het krijgen van borstkanker zou ontstaan!

Is er een focus ‘vastgesteld’, dan bestaat de ‘behandeling’ of uit homeopathie, of het verwijderen van amalgaam of eventueel de zogeheten neuraaltherapie. Bij deze laatste uit Duitsland afkomstige methode wordt rondom een focus (dan ‘stoorveld’ geheten) het middel procaïne (een middel voor plaatselijke verdoving) gespoten, waarna de symptomen binnen enkele seconden zouden moeten verdwijnen.

 

Dit is een deel van de serie ‘Alternatieve tandheelkunde’,
die bestaat uit:

I. Inleiding
De verschuiving van onbevoegde kwakzalverij naar alternatieve genezerij sinds 1970 speelde zich ook af in de tandheelkunde.

II. Additieve tandheelkunde in citaten
Het lijkt nuttig om de wereld van de additieve tandheelkunde eerst nader aan u voor te stellen.

III. Amalgaambelasting
Voor de alternatieve tanartsen is amalgaam een soort boeman, maar het materiaal is volkomen veilig.

IV. Focusdiagnostiek
Een verouderde theorie uit de geneeskunde is nog springlevend in de alternatieve tandheeldkunde.

V. De organisatie
De NVBT behartigt de belangen van de ‘biologische tandartsen’.

VI. Epiloog en literatuurverwijzingen
Eigenlijk zou de tuchtrechter moeten ingrijpen.

In het Actieblad tegen de Kwakzalverij verschenen eveneens artikelen over dit onderwerp, te weten in september 1992, februari 1993, juni 1993.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 03 oktober 2016

De Kunsthal Rotterdam toont in 250 prenten de ontwikkeling van de tandheelkunde met de tentoonstelling ‘Kwakzalvers en Tandentrekkers’.

tijdschrift - 29 maart 2016

1,6% van de tandartsen biedt alternatieve tandheelkunde aan. Voor die behandelingen zijn geen wetenschappelijke bewijzen.

page - 29 maart 2016

1,6% van de tandartsen biedt alternatieve tandheelkunde aan. Voor die behandelingen zijn geen wetenschappelijke bewijzen.