UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Rob Koene, Frits van Dam en Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 25 december 2008

dr. Jan M. Keppel Hesselink in het luchtledige

Jan Keppel Hesselink is apl.-professor aan de Universiteit van Witten/Herdecke. Hij is daar niet in dienst.

dr. Jan M. Keppel Hesselink in het luchtledige
In 1997 werd Keppel Hesselink benoemd aan de Universiteit van Witten/Herdecke] in Duitsland als ausserplanmässiger (apl.) professor in de farmacologie, met als bijzonder aandachtsveld de moleculaire farmacologie. Deze titel kan volgens Wikipedia verleend worden aan een persoon die in het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs aantoonbaar voortreffelijke (hervorragende) prestaties heeft geleverd. De aangestelde is niet in dienst van de universiteit. Volgens Keppel Hesselink zélf is hij ‘apl, in Nederland equivalent met een gewoon hoogleraar, vroeger buitengewoon hoogleraar.’ De positie apl. hoogleraar lijkt inderdaad enigszins op die van buitengewoon hoogleraar in Nederland, maar zijn bewering dat hij nu gelijkwaardig met gewoon hoogleraar zou zijn, klopt natuurlijk van geen kanten. Nadat wij Keppel Hesselink erop gewezen hadden dat hij nergens te vinden was op de website van de universiteit, verscheen hij begin juli 2008 plotseling weer op de lijst van hoogleraren van de faculteit Geneeskunde als apl.-professor. Hij zou nu werkzaam zijn als externer Professor für molekulare Pharmakologie in het team van de leerstoel van prof. dr. Petra A. Thürmann. Professor Petra Thürmann is directeur van het Philipp Klee-Institut für Klinische Pharmakologie te Wuppertal (een onderdeel van de Helios-ziekenhuisgroep, en géén instituut van de universiteit), en zij is zelf ook apl.-professor.

Keppel Hesselink en anderen hadden de universiteit dringend gevraagd hem op dat deel van de universiteitswebsite onder te brengen, omdat zijn positie zich sinds het opheffen van de faculteit Biomedizin in het luchtledige bevond. De lessen die hij – toen de faculteit nog bestond – voor derdejaars biochemiestudenten gaf, werden gegeven onder verantwoordelijkheid van de toenmalige leerstoel van Prof. Dr. Hans Peter Bertram. Prof. Thürman had erin toegestemd dat Keppel Hesselink aldus plaats kreeg in haar virtuele herberg, hoewel Keppel Hesselink verder geen relatie met haar instituut had en heeft. Zij heeft hem één keer ontmoet, en zij realiseert zich dat hij niet meer wetenschappelijk actief is. Hij is beslist geen gewoon hoogleraar, zo verklaarde Prof. Thürmann.

Samenvattend, wat een wetenschappelijk zwakke instelling als de Universiteit van Witten/Herdecke ertoe gebracht heeft Keppel Hesselink de eretitel ‘apl. Professor’ te verlenen en dan nog wel in de ‘moleculaire farmacologie’, is onduidelijk, maar naar internationaal gangbare maatstaven stelt die titel in zijn geval niets voor.

 

Naschrift van de webredactie 7 januari 2009

Dr. Keppel Hesselink reageerde op zijn website met een open brief. Daarin poogt hij de in deze serie aangedragen feiten in een ander daglicht te plaatsen. Hij citeerde onder meer zijn cv, zie: www.iocob.nl/voorzitter–iocob.html.

Ook kopieerde hij de hierboven gerefereerde tekst uit de Duitse Wikipedia over apl. professor. Voor de rest van de reactie zie: www.iocob.nl/tegengif/vereniging–tegen–kwakzalverij–in–de–aanval.html.

In de inleiding van zijn verweer noemt hij ‘de bekende leugens, laster en spot’. Maar hij noemt geen enkele bewering die onwaar is. Had hij dat gedaan, dan hadden de auteurs natuurlijk een aanpassing van de tekst overwogen. Geen van de hier aangedragen feiten heeft hij echter ontkracht. Wij hebben bijvoorbeeld niet ontkend dat hij volgens de Duitse wetgeving zich in Duitsland professor mag noemen. Misschien kan een ander voorbeeld nog duidelijker maken waarom het gaat. Een universitair docent (UD) vervult in Nederland een positie die in de VS met assistant professor wordt aangeduid (met dat verschil dat een assistant professor geen vaste aanstelling heeft), en een universitair hoofddocent (UHD) heet in de VS een associate professor. Toch geeft het geen pas (het mag wel, want zelfs waarzeggers mogen zich hier professor noemen) dat een UD zich in Nederland professor noemt, zelfs als hij een vergelijkbare part-time baan in de VS heeft. In Nederland kunnen UD’s en UHD’s in promotiecommissies zitten en zelfs tweede promotor zijn, maar ook dan zijn ze geen ‘professor’, al zou dat in andere landen wel zo heten. Dr. Keppel Hesselink had bijvoorbeeld de kritiek kunnen weerleggen dat hij slechts enkele lessen voor chemiestudenten heeft gegeven, bijvoorbeeld als hij naar waarheid verklaard zou hebben dat hij in Duitsland of Nederland eerste of tweede promotor is geweest, of desnoods ooit is uitgenodigd om zitting te nemen in een promotiecommissie. Dat zou zijn claim op het ‘ius promovendi’ en zijn professorabiliteit enige kracht bij hebben gezet.

Waar het om gaat is dat dr. Keppel Hesselink op geen enkele wijze, ook niet in zijn open brief, heeft aangegeven dat de door hem gevoerde titel ‘professor’ in overeenstemming is met de Nederlandse academische gebruiken rond die titel.

 

Naschrift 26 januari 2009

De website van de Universiteit van Witten Herdecke is totaal vernieuwd. Hij is niet meer te vinden op http://wga.dmz.uni-wh.de, maar op http://www.uni-wh.de/. Vele pagina’s zijn nog in opbouw. Bij de leerstoel Klinische Pharmakologie worden geen gegevens meer verstrekt over medewerkers behalve Petra Thürmann zelf, en de naam Keppel Hesselink ontbreekt dan ook, bijvoorbeeld in de lijst van referenten voor het ‘Akademiediskurs’, een verplichte voordracht van een half uur die alle promovendi moeten verzorgen. Op de site van de universiteit is zijn naam nog wel te vinden, namelijk bij de opsomming van alle artikelen ooit gepubliceerd. Het betreft een kort artikel uit 1999 over ‘smartdrugs’.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

 

 

Rob Koene, Frits van Dam en Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 16 november 2020

Acupuncturist Jan Keppel Hesselink prikt niet meer, hij ontdekte dat acupunctuur niet werkt.

tijdschrift - 11 augustus 2020

Inhoud Nederlands Tijdschrift tegen de Kwalzalverij, jaargang 131, 2020, nr. 2: * Jaarvergadering, pag. 1* Curricula vitae, pag. 2 * Webinar, pag. 4 * Shortlist Meester Kackadorisprijs 2020, pag. 9 * In memoriam Rie Prins, pag. 13 * Openbaarheid BIG-registratie, pag. 15* Correcties et cetera, pag. 28 * Access Bars, pag. 29 * Met het […]

artikelen - 29 januari 2014

De tuchtrechtraad van de artsenvereniging KNMG heeft acupuncturist en supplementenproducent Jan Keppel Hesselink niet ontvankelijk verklaard in de zaak die hij had aangespannen tegen de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.