Samenwerking apothekers artsen

In Medisch Contact van 3 mei 2002 liet het zeer gewaardeerde lid van onze vereniging L.G. Fransman een brief plaatsen als reactie op een eerder verschenen stuk van emeritus hoogleraar farmacotherapie A.J. Porsius. In dit stuk riep Porsius de huisartsen op om meer samen te werken met apothekers om tot een beter voorschrijfbeleid te komen. De gedachte hier achter was dat apothekers deskundiger zijn dan artsen op het gebied van geneesmiddelen en bovendien nauwkeurig kunnen overzien wat de patiënt allemaal gebruikt. Huisartsen zouden meer gegevens over individuele patiënten aan de apotheker moeten verstrekken, zodat die advies kan geven over de beste therapie. Porsius maakt zich boos over het standpunt van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat inhoudt dat apothekers zeer gewaardeerde adviseurs zijn, maar dan wel in algemene zin, en dat ze zich niet moeten bemoeien met de behandeling in individuele gevallen. Hij spreekt van een “onbedwingbare drang tot domeinbewaking”.

In de reactie van Fransman lezen we o.a: “In de meeste apotheken worden middelen met een dubieuze werking op een prominente plaats ter verkoop aangeboden. Als klant ben ik nogal eens getuige van een adviesvraag over middelen die als alternatief te boek staan. Het advies beperkt zich er in veel gevallen toe dat de apothekersassistente de tekst op de verpakking voorleest.” De brief besluit: “Zolang in apotheken middelen waarvan de werking niet vaststaat en die niet in de reguliere geneeskunde worden gebruikt, ter verkoop worden aangeboden, kan er geen sprake van zijn dat de apotheker optreedt als onafhankelijk adviseur van de huisarts.”

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij