SYMPOSIUM 2007


  [1-1]  

Symposium De dokter, de KNMG en de alternatieve geneeskunde

Vooraankondiging symposium: zaterdag 27 oktober 2007

22 aug 2007 | C.N.M. Renckens
Het definitieve programma zal zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt, maar de vier sprekers zijn al bekend: Van Lieburg, medisch historicus, Wigersma, KNMG-directeur Advies en Beleid, Bert Keizer, verpleeghuisarts en publicist, en Renckens, onze voorzitter.