NIEUWS

Kleurtherapie syntonics een vat vol kultermen

31 aug 2015 | Broer Scholtens
Een coassistente op het VU medisch centrum, regelmatig lezer van deze website, kreeg recentelijk een patiënte op bezoek met een verhaal over een kleurentherapie.

  [1-25] [26-50] [51-75] [76-100] [101-125] [126-150] [151-175] [176-200] [201-225] [226-250] [251-275] [276-300] [301-325] [326-350] [351-375] [376-400] [401-425] [426-450] [451-475] [476-500] [501-506] volgende »

RUBRIEKEN VOOR NIEUWS

Deze nieuws-items en artikelen zijn ondertussen naar onderwerp ondergebracht in de betreffende rubrieken, maar "for your browsing pleasure" ook nog opgenomen in dit archief. De subcategorieën zijn dossiers waarin meerdere nieuws-items en actiebladartikelen verzameld worden die met één onderwerp te maken hebben.