Wat wil de vereniging?

Het doel van onze vereniging is: evaluatie van alternatieve behandelwijzen en bestrijding van kwakzalverij in de ruimste zin van het woord.
Door: Bestuur VtdK | Geplaatst: 10 sept 2001 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

Onder kwakzalverij verstaan we het toepassen van behandelmethoden en/of onderzoeksmethoden waarvan het nut niet wetenschappelijk is aangetoond. We onderscheiden kwakzalverij in engere zin, dat wil zeggen bedreven door niet-artsen (voorheen onbevoegden), en zogenoemde medische kwakzalverij: het toepassen van waardeloze therapieën door artsen. Omdat juist artsen door hun wetenschappelijke opleiding beter zouden moeten weten, verdient medische kwakzalverij zo mogelijk nog krachtiger bestrijding dan kwakzalverij in engere zin.

We proberen ons doel te bereiken door het uitgeven van een tijdschrift, door het geven van commentaren op radio en tv en uiteraard ook op internet, door het publiceren van artikelen in dagbladen en vaktijdschriften en door het geven van advies aan (potentiële) slachtoffers van alternatieve genezers en andere kwakzalvers. Ook proberen we ons standpunt onder de aandacht te brengen van politici. Ten slotte onderhouden we betrekkingen met verwante verenigingen en stichtingen.

Iedereen die de doelstelling van de vereniging onderschrijft kan lid worden. Het is een misverstand dat het lidmaatschap voorbehouden zou zijn aan artsen en apothekers. Een belangrijk deel van de leden behoort tot andere beroepsgroepen.

Voor de officiële definitie van kwakzalverij die de vereniging hanteert, zie:  Wat is kwakzalverij?

Lees ook