TIJDSCHRIFT

Leden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij ontvangen vier keer per jaar het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK). Dit tijdschrift bevat artikelen van (bestuurs)leden en gastauteurs van buiten de vereniging, vaak nogal polemisch van aard. Over plaatsing van de bijdragen beslissen redactie en bestuur.

Voor niet-leden is het mogelijk om een abonnement op het NTtdK te nemen à € 40,- per jaar. Het lidmaatschap kost € 45,- waarvoor u bovendien vier keer per jaar het NTtdK krijgt.

Op deze site is een aantal artikelen uit de laatste nummers beschikbaar. Een aantal artikelen uit voorgaande jaren is verzameld in een archief.

Redactie: Bert van Dien nttdk.r@xs4all.nl
(Aanleveren van kopij, maximaal 1500 woorden, met WordPerfect 5.1 of Word)

 

  [1-1]  

Alle tijdschriftartikelen

27 jul 2009 | Van de Webredactie
Alle artikelen op deze website die verschenen zijn als tijdschriftartikel, of die een inhoudsopgave zijn van een nummer van het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij / Actieblad tegen de Kwakzalverij, dan wel een bundeling van korte artikelen.

RUBRIEKEN VOOR TIJDSCHRIFT