VERENIGING

Hier vindt u alles over de vereniging, van doelstelling tot geschiedenis tot lidmaatschap. Ook informatie over vergaderingen en symposia kunt u hier vinden. Klik hier om lid te worden, of een abonnement te nemen op het tijdschrift.

Betaalrekening 32237 (vroeger gironummer of girorekening of giro of postgiro of postgironummer) ten name van de Vereniging tegen de Kwakzalverij te Sleeuwijk. Vermeld alstublieft duidelijk de reden van betaling of factuurnummer.
Voor overboekingen vanuit het buitenland: IBAN = NL37 INGB 0000 0322 37 en BIC = INGBNL2A.

De VtdK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40531579.

  [1-19]  

In memoriam Peter Bügel (1945-2013)

21 aug 2013 | C.N.M. Renckens
De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) ontving bericht dat ons oud-bestuurslid Peter Bügel op 17 augustus is overleden. Peter was van 1991 tot 1996 bestuurslid van de vereniging.

RUBRIEKEN VOOR VERENIGING