LITERATUUR

Over alternatieve behandelmethoden is gigantisch veel geschreven en nog dagelijks wordt de berg groter. Vrijwel zonder uitzondering betreft het geschriften die moeten dienen om het alternatieve gedachtegoed te verbreiden. Van een enigszins kritische benadering van de stof is dan ook zelden sprake. Het kost de grootste moeite om in de boekhandel iets te vinden dat de lezer die geen aanslag op zijn gezond verstand wil, kan tevreden stellen.

Hieronder volgen een paar aanraders, populair werk maar ook wetenschappelijke artikelen. Klik op onderstaande titels om direct door te linken naar een samenvatting en meer informatie.

Bestellen Skeptische Notities: De Skeptische Notities zijn niet in de boekhandel verkrijgbaar. Ze zijn te bestellen door overmaking van de kostprijs op giro 568808, ten name van Skepsis te Utrecht, onder vermelding van SN 6, SN 10, SN 4 of SN 14.
Prijzen: SN 4 € 4,50 ; SN 6 € 6,80 ; SN 10 € 8; SN 14 € 8.
  [1-24]  

IM-boek vol onbewezen geluksgenezing

18 nov 2011 | Van de Webredactie
Integrative Medicine van chirurg Karlien Bongers en organisatiepsycholoog Astrid van Koppen is een vreemd en inconsequent boek.